ประกันภัย | ประกันภัยรถยนต์ | ประกันอัคคีภัย | ประกันภัยการเดินทางสบายใจทั่วโลก | ซื้อประกันออนไลน์ TIPinsure.com
ประกันอัคคีภัย
ต้องการเปลี่ยนที่ตั้งอาคารที่เอาประกันภัยให้ถูกต้อง ต้องทำอย่างไร (update 12/4/2553)
ต้องการเปลี่ยนประเภทการใช้อาคารที่เอาประกัน จะมีผลต่อการคิดเบี้ยหรือไม่ (update 26/8/2552)
เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้บางส่วน จะมีการจ่ายสินไหมทดแทนอย่างไร (update 23/2/2552)
ทาวเฮาส์ 3 ชั้น ใช้อยู่อาศัย พื้นที่ 177 ตรม. ทุนประกันเท่าใด (update 15/11/2550)
กรมธรรม์หาย ต้องทำอย่างไร (update 17/7/2550)
อยากจะทำประกันอัคคีภัยต้องทำอย่างไรบ้าง ? (update 15/11/2549)
ผู้ที่ทำประกันอัคคีภัยต้องเสียค่าเบี้ยประกันภัยเท่าไร ? (update 15/11/2549)
ประกันอัคคีภัยคุ้มครองอะไรบ้าง ? (update 15/11/2549)
ในการทำประกันอัคคีภัย บริษัทมีการกำหนดทุนประกันอย่างไร ? (update 15/11/2549)
 

    บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)     สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549