ประกันภัย | ประกันภัยรถยนต์ | ประกันอัคคีภัย | ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง | ซื้อประกันออนไลน์ TIPinsure.com
  ประกันภัย, ประกันภัยรถยนต์, ประกันอัคคีภัย, ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง  
 
    บริการด้านสินไหม  
  การซื้อประกันภัยผ่านระบบออนไลน์ ท่านจะได้รับการบริการด้านสินไหมในมาตรฐานเดียวกับการซื้อประกันผ่านช่องทางอื่นๆ ทั่วไป
ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพียง
 
    สินไหมประกันรถยนต์  
 
ประกันภัย, ประกันภัยรถยนต์, ประกันอัคคีภัย, ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ประกันภัย, ประกันภัยรถยนต์, ประกันอัคคีภัย, ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ประกันภัย, ประกันภัยรถยนต์, ประกันอัคคีภัย, ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
 
       ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชม. ที่เบอร์ 02-643-2121  
 
 
 • ให้บริการประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำรวจภัย เพื่อให้ไปถึงที่เกิดเหตุเร็วที่สุด
 • ให้คำแนะนำข้อควรปฏิบัติ แก่ลูกค้า ณ จุดเกิดเหตุ
 • บริการน้ำดื่มแก่รถประกันและคู่กรณี ณ จุดเกิดเหตุ
 •  
      สินไหมทั่วไป ได้แก่  
   
   
 • สินไหมอัคคีภัย และสินไหมเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (เช่น ความเสี่ยงภัยทุกชนิด, โจรกรรม, ความรับผิดกับบุคคลภายนอก
 • สินไหมขนส่งสินค้าทางทะเล และขนส่งภายในประเทศ
 • สินไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ค่ารักษาพยาบาล, ทุพพลภาพ หรือ เสียชีวิต)
 • สินไหมประกันสุขภาพ
 •  
   
  ติดต่อเจ้าหน้าที่สินไหมทั่วไป
    ในเวลาราชการ : เวลา 8.30 น. - 16.30 น. หมายเลข (02) 248 - 0059 เบอร์ภายใน 2401-2403
    นอกเวลาราชการ : เวลา 16.30 น. - 8.30 น. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9240192, 084-7005593, 081-8330154
   
   
     
   


  ความคิดเห็นและเรื่องร้องเรียน
   
      บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)     สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549