ประกันภัย | ประกันภัยรถยนต์ | ประกันอัคคีภัย | ประกันภัยการเดินทางสบายใจทั่วโลก | ซื้อประกันออนไลน์ TIPinsure.com
ผลิตภัณฑ์ของเรา
ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเครื่องบิน ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันภัยอื่นๆ ประกันภัยอื่นๆ ประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย กบข. อุ่นใจ...ประกันภัยทิพย KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด ทิพย์สมาร์ท SME กรมธรรม์ทิพย-นกแอร์ TIP ชดเชยชัวร์ Forever Rewards แลกซื้อพ.ร.บ. ดาวน์โหลดเงื่อนไขความคุ้มครองต่างๆ
ประกันสุขภาพกลุ่ม
ประกันสุขภาพกลุ่ม
ประกันสุขภาพกลุ่ม (Group Health)


เป็นการประกันสุขภาพประเภทหนึ่งที่นายจ้าง / องค์กร ทำให้กับลูกจ้าง หรือสมาชิกเพื่อเพิ่มขวัญ และกำลังใจในการทำงาน ทำให้นายจ้างไม่ต้องรับภาระความเสี่ยงเนื่องจากค่ารักษาพยาบาลที่ไม่แน่นอน และสามารถกำหนดงบประมาณค่ารักษาพยาบาลที่แน่นอนในแต่ละปีได้ ข้อดีของการทำประกันภัยกลุ่มชนิดนี้ก็คือ มีอัตราเบี้ยประกันภัยต่ำในขณะที่ให้ความคุ้มครองสูง จึงเป็นที่นิยมในหมู่นายจ้างและองค์กรที่มีคุณภาพจำนวนมาก
เงื่อนไขการรับประกัน

1) ผู้ถือกรมธรรม์ จะต้องเป็นนายจ้าง-บริษัท-นิติบุคคลต่างๆ
2) มีพนักงาน/สมาชิกตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป
3) อายุ 15-60 ปี
4) ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนการรับประกัน ไม่ต้องเขียนใบสมัคร
5) เพิ่มเติมเงื่อนไขพิเศษต่างๆ ได้
    บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)     สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549