ประกันภัย | ประกันภัยรถยนต์ | ประกันอัคคีภัย | ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง | ซื้อประกันออนไลน์ TIPinsure.com
ผลิตภัณฑ์ของเรา
ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเครื่องบิน ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย กบข. อุ่นใจ...ประกันภัยทิพย KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด ประกันภัยเงินค่าทดแทนแรงงาน รับประกันสินค้าเกษตร อคส. บ้านทิพย ยิ้มได้ (คุ้มครองภัยพิบัติ) ทิพย์สมาร์ท SME TIP Plus เกินคาด TIP Plus เกินคาด สิทธิพิเศษสมาชิก PTT Blue Card กรมธรรม์ทิพย-นกแอร์ Forever Rewards แลกซื้อพ.ร.บ.
ประกันสุขภาพกลุ่ม
ประกันสุขภาพกลุ่ม
ประกันสุขภาพกลุ่ม (Group Health)


เป็นการประกันสุขภาพประเภทหนึ่งที่นายจ้าง / องค์กร ทำให้กับลูกจ้าง หรือสมาชิกเพื่อเพิ่มขวัญ และกำลังใจในการทำงาน ทำให้นายจ้างไม่ต้องรับภาระความเสี่ยงเนื่องจากค่ารักษาพยาบาลที่ไม่แน่นอน และสามารถกำหนดงบประมาณค่ารักษาพยาบาลที่แน่นอนในแต่ละปีได้ ข้อดีของการทำประกันภัยกลุ่มชนิดนี้ก็คือ มีอัตราเบี้ยประกันภัยต่ำในขณะที่ให้ความคุ้มครองสูง จึงเป็นที่นิยมในหมู่นายจ้างและองค์กรที่มีคุณภาพจำนวนมาก
เงื่อนไขการรับประกัน

1) ผู้ถือกรมธรรม์ จะต้องเป็นนายจ้าง-บริษัท-นิติบุคคลต่างๆ
2) มีพนักงาน/สมาชิกตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป
3) อายุ 15-60 ปี
4) ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนการรับประกัน ไม่ต้องเขียนใบสมัคร
5) เพิ่มเติมเงื่อนไขพิเศษต่างๆ ได้
    บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)     สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549