TIP
Call Center

1736
  TIP ห่วงใยเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข
    มอบประกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)
  ด้วยความห่วงใยเป็นที่สุด
    TIP ส่งทีม TIP Smart Assist และหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสา ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ประชาชนชุมชนคลองขวาง ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ชุมชน
  ด้วยความห่วงใยเป็นที่สุด
    ทิพยประกันภัยส่งทีม TIP Smart Assist และทีมสาขาลงพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เทอร์มินอล 21 โคราช
  TIP ปันให้น้อง เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 84
    มอบทุนการศึกษา และรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยมอบหมวกนิรภัยแก่เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร
  พลังบุญทิพยร่วมสร้างครั้งที่ 138
    วัดแสงแก้วโพธิญาณ
  TIP ห่วงใยประชาชน
    ร่วมกิจกรรมการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
  ทิพยประกันภัยและศูนย์คุณธรรม พาคณะครูทั่วประเทศ
    ออกเดินทางตามรอยพระราชา ศึกษาศาสตร์พระราชา ณ แห่งเรียนรู้มีชีวิต จังหวัดบุรีรัมย์
  ทิพยประกันภัย ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม
    มอบเสื้อสะท้อนแสงให้กับตำรวจนครบาล
 Page 1 of 29 Next PageLast Page 
 

TIP Call Center

1736