TIP
Call Center

1736
  ทิพยประกันภัยและศูนย์คุณธรรม พาคณะครูทั่วประเทศ
    ออกเดินทางตามรอยพระราชา ศึกษาศาสตร์พระราชา ณ แห่งเรียนรู้มีชีวิต จังหวัดบุรีรัมย์
  ทิพยประกันภัย ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม
    มอบเสื้อสะท้อนแสงให้กับตำรวจนครบาล
  TIP ติดตั้งเครื่องฉีดละอองน้ำบนดาดฟ้าอาคาร
    ดักฝุ่น PM 2.5 ที่กลับมา เพื่อลดผลกระทบย่านพระราม3 และบริเวณใกล้เคียงอีกครั้ง
  ทิพยประกันภัยและมูลนิธิธรรมดี นำคณะครูเรียนรู้ศาสตร์พระราชา
    ณ โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด จ.จันทบุรี นำสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ของเยาวชน
  ทิพยทันใจ ช่วยเหลือทันที ลงพื้นที่อุบลฯ อย่างต่อเนื่อง
    ทัพ TIP SMART ASSIST พร้อมหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสา มอบแสงส่องสว่าง ลองกองตันหยงมัสจากแดนใต้ พร้อมฟื้นฟูบ้านหลังน้ำลด
  TIP Smart Assist ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
    มอบแสงสว่างชนิดชาร์ทไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และถุงยังชีพ
  ทิพยทันใจ ช่วยเหลือทันที
    TIP ลงพื้นที่ดูแลลูกค้า-ประชาชน ที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมภาคอีสาน พร้อมชดเชยค่าเสียหายทันที
  พลังทิพยรักษ์โลก ครั้งที่ 20
    บวชป่ามหากุศล
 Page 1 of 28 Next PageLast Page 
 

TIP Call Center

1736