TIP
Call Center

1736
  ทิพยประกันภัย จับมือ ธนาคารกรุงไทย ส่งความห่วงใยสู้วิกฤตภัย
    มอบกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
  TIP ให้กำลังใจประชาชน ผ่านเพลง ห่วงใยเป็นที่สุด
    ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 (Covid-19)
  ทิพยประกันภัย มอบรถดัดแปลงพิเศษ
    เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน รพ.รามาธิบดี
  TIP รับประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19)
    ให้กับกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
  TIP รับประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19)
    ให้กับโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและปิยะเวช
  TIP รับประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19)
    ให้กับกรมพลศึกษา
  TIP มอบกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19)
    ให้กับบุคลากรกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
  TIP รับประกันภัย ไวรัสโคโรนา (COVID-19)
    ให้แก่กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 
 Page 1 of 95 Next PageLast Page 

TIP Call Center

1736