บริการสินไหม
สินไหมรถยนต์สินไหมรถยนต์สินไหมสุขภาพ อุบัติเหตุและการเดินทางสินไหมสุขภาพ อุบัติเหตุและการเดินทางสินไหมทั่วไปสินไหมทั่วไป
 
ศูนย์ซ่อมมาตรฐาน
ศูนย์ซ่อมมาตรฐาน   
ภาค : จังหวัด :
ลำดับ
ศูนย์ซ่อมมาตรฐาน
ที่อยู่
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์
บริการพิเศษ
1คาร์เซ็นเตอร์ เซอร์วิส90/1 หมู่ที่ 1 ถนนเจริญชมปรีดา ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงครามสมุทรสงคราม034-712-789,
081-559-9944
รถใช้ระหว่างซ่อม,เคลมออนไลน์
2คาร์ฟอร์ยู บอดี้33/2 หมู่ที่ 2 ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี077-200-542,
081-396-2433
เคลมออนไลน์
3เค.เจ.บอดี้การาจ62 ถนนรามโกมุท ต.อาเนาะรู อ.เมืองปัตตานีปัตตานี073-710-775,
087-631-1339,
084-995-4468
เคลมออนไลน์
4เจริญการช่าง356 หมู่ที่ 7 ถนนทุ่งสง-นครศรีธรรมราช ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสงนครศรีธรรมราช075-412-522,
065-491-2391
เคลมออนไลน์
5ช.รุ่งเรืองบริการ74/3 หมู่ที่ 2 ถนนแสงชูโต ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วงกาญจนบุรี034-604-522เคลมออนไลน์
6ช.รุ่งโรจน์ ออโต้ เซอร์วิส39/6 หมู่ที่ 6 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกากาญจนบุรี034-649-425,
089-2542689
เคลมออนไลน์
7โชคชัย การาจบ้านนา27/5 หมู่ที่ 9 ต.บ้านนา อ.บ้านนานครนายก037-614-235-
8ซ้ง การาจ4 ซอยสวนฝรั่ง ถนนเลียบริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อกรุงเทพมหานคร02-585-1194,
02-585-1119
-
9เซอร์วิสคาร์80/19 หมู่ที่ 1 ถนนโฉลกรัฐ ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี086-284-7587-
10ณรงค์เกียรติการาจ129 หมู่ที่ 5 ต.ป่าเว อ.ไชยาสุราษฎร์ธานี086-940-7675,
087-896-5096,
086-743-3488
เคลมออนไลน์
<< < 1 / 71 > >>
  หมายเหตุ
 
  • รถใช้ระหว่างซ่อม หมายถึง ศูนย์นี้ มีรถใช้ระหว่างซ่อม
  • เคลมออนไลน์ หมายถึง ลูกค้าสามารถเปิดเคลมได้ที่ศูนย์ซ่อมฯ
    บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)     สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549