TIP
Call Center

1736
บริการสินไหม
สินไหมรถยนต์สินไหมรถยนต์สินไหมสุขภาพ อุบัติเหตุและการเดินทางสินไหมสุขภาพ อุบัติเหตุและการเดินทางสินไหมทั่วไปสินไหมทั่วไป
 
สถานพยาบาล
สถานพยาบาลในโครงการสุขภาพ   
ภาค : จังหวัด :
ลำดับ
โรงพยาบาล
ที่อยู่
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์
โทรสาร
501หมอบูณย์คลินิกเวชกรรม (ชื่อเดิม คลินิกบ้านฉางเวชการ(จักร์ชัย))1/1-1/2 หมู่ 3 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉางระยอง038-601028 
502หมอเอกฤทธิ์คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม11/36 หมู่ 6 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยองระยอง091-8801100 
503อันดามันระนองการแพทย์130 / 274-6 ถนนท่าเมือง ต. อ.เมืองระนองระนอง0-7783-5960 
504อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาดินแดง48354837 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวง เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร02-2755003 
505อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาบางเขน9/150-151 ถนนลาดปลาเค้า แขวง เขตบางเขนกรุงเทพมหานคร02-9717752 
506อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาบางแค601/22-23 ถนนเพชรเกษม แขวง เขตบางแคกรุงเทพมหานคร02-8093541 
507อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาประชาอุทิศ32/745-746 ถนนประชาอุทิศ แขวง เขตทุ่งครุกรุงเทพมหานคร02-8736819 
508อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาราษฎร์บูรณะ43/2-3 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวง เขตราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร02-8713232 
<< <
51 / 51 > >>
หมายเหตุ ** หมายถึง สามารถยื่นใช้สิทธิ์ได้กรณีผู้ป่วยในเท่านั้น
 
ดาวน์โหลดรายชื่อสถานพยาบาลทั้งหมด (PDF file)
 

TIP Call Center

1736