TIP
Call Center

1736
ประกันภัยรถยนต์
จะรู้ได้อย่างไรว่ารถเราทำประกันแบบซ่อมห้างหรือไม่
จะทำประกันภัยรถยนต์ มีประกันอะไรบ้าง ?
เหตุใดจึงต้องซื้อประกันภัยประเภท 3 รวม พ.ร.บ. ?
เงื่อนไขความคุ้มครองประเภท 3 สำหรับรถเก๋ง มีอะไรบ้าง?
รับประกันภัยในเงื่อนไขซ่อมห้างหรือไม่ ? เบี้ยประกันภัยแพงไหม ?
บริษัทมีการให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยหรือไม่ ?
ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกในกรณีใดบ้างหรือไม่อย่างไร ?
การประกันภัยแบบระบุชื่อผู้ขับขี่ กับไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่แตกต่างกันอย่างไร?
รถประเภทใดบ้าง ที่สามารถทำประกันแบบระบุชื่อผู้ขับขี่ได้?
เมื่อเกิดอุบัติเหตุ บุคคลที่ขับขี่ไม่ใช่ผู้ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์จะมีผลอย่างไร?
ค่าเบี้ยประกันภัยของแต่ละชนิดคิดอย่างไร?
การทำประกันภัยจะต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง?
กรณีที่ผู้เอาประกันภัย ได้ขายรถยนต์ให้แก่ผู้อื่นจะต้องทำอย่างไร?
สามารถนำรถคันใหม่มาแทนคันเก่าได้หรือไม่?
สามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้หรือไม่ ?
ทำอย่างไร หากต้องการเปลี่ยนความคุ้มครองในกรมธรรม์
บริษัทมีส่วนลดสำหรับผู้เอาประกันที่ต้องการต่ออายุในปีถัดไปหรือไม่?
หากทำเครื่องหมาย พ.ร.บ. สูญหาย ต้องทำอย่างไร?
 

TIP Call Center

1736