ประกันภัย | ประกันภัยรถยนต์ | ประกันอัคคีภัย | ประกันภัยการเดินทางสบายใจทั่วโลก | ซื้อประกันออนไลน์ TIPinsure.com
ประกันอัคคีภัย
ต้องการเปลี่ยนที่ตั้งอาคารที่เอาประกันภัยให้ถูกต้อง ต้องทำอย่างไร
ต้องการเปลี่ยนประเภทการใช้อาคารที่เอาประกัน จะมีผลต่อการคิดเบี้ยหรือไม่
เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้บางส่วน จะมีการจ่ายสินไหมทดแทนอย่างไร
ทาวเฮาส์ 3 ชั้น ใช้อยู่อาศัย พื้นที่ 177 ตรม. ทุนประกันเท่าใด
กรมธรรม์หาย ต้องทำอย่างไร
อยากจะทำประกันอัคคีภัยต้องทำอย่างไรบ้าง ?
ผู้ที่ทำประกันอัคคีภัยต้องเสียค่าเบี้ยประกันภัยเท่าไร ?
ประกันอัคคีภัยคุ้มครองอะไรบ้าง ?
ในการทำประกันอัคคีภัย บริษัทมีการกำหนดทุนประกันอย่างไร ?
 

    บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  TIP Call Center โทร. 1736   สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549