ประกันภัย | ประกันภัยรถยนต์ | ประกันอัคคีภัย | ประกันภัยการเดินทางสบายใจทั่วโลก | ซื้อประกันออนไลน์ TIPinsure.com
ประกันสุขภาพ
ต้องการสำเนาการเบิกค่ารักษาพยาบาล จะมาเบิกสวัสดิการ
ข้อยกเว้นความคุ้มครองแผนประกันสุขภาพ Tip Health Care มีอะไรบ้าง
แผนประกันสุขภาพ Tip Health Care แตกต่างจากการประกันอื่นๆ อย่างไร
ใครบ้างที่สามารถสมัครแผนประกันสุขภาพ Tip Health Care ได้
ประกันสุขภาพคืออะไร มีความหมายครอบคลุมแค่ไหน ?
ประกันสุขภาพมีกี่ประเภท แต่ละประเภทมีขอบเขตครอบคลุมแค่ไหน ?
การกำหนดอัตราเบี้ยประกันสุขภาพขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง ?
กรณีใดบ้างที่บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการรับประกัน ?
หลักเกณฑ์การจ่ายสินไหมทดแทนเป็นอย่างไร และมีข้อยกเว้นในการคุ้มครองอะไรบ้าง ?
ผู้ป่วยใน-ผู้ป่วยนอก คืออะไร ?
 

    บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  TIP Call Center โทร. 1736   สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549