TIP
Call Center

1736
ผลิตภัณฑ์ของเรา
ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเครื่องบิน ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย กบข. อุ่นใจ...ประกันภัยทิพย TIP Smart SME TIP ชดเชยชัวร์ TIP Bike ประกันคนรักจักรยาน KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด Forever Rewards แลกซื้อพ.ร.บ. ดาวน์โหลดเงื่อนไขความคุ้มครองต่างๆ
ประกันภัยโรคมะเร็ง

โรคมะเร็งอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ อาทิเช่น สารเคมีรังสีต่างๆ รวมทั้งรังสีอุลตร้าไวโอเลตในแสงแดด การติดเชื้อเรื้อรัง เช่น ไวรัสตับอักเสบชนิดบี พยาธิ การสูบบุหรี่ ดื่มสุราเป็นประจำ การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง การฉีดสารเพื่อการเสริมความงามตามบริเวณร่างกาย กรรมพันธุ์ที่ผิดปกติ ความไม่สมดุลทางฮอร์โมน ภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือการระคายเคืองที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ภาวะทุพโภชนาการ

ประกันภัยโรคมะเร็ง

ทำไมต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง

การซื้อประกันภัยโรคมะเร็งเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถลดความเสี่ยงทางการเงิน ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยป่วยเป็นโรคมะเร็ง โดยบริษัทจะจ่ายเป็นเงินก้อนทันทีที่ตรวจพบโรคมะเร็งครั้งแรก เงินจำนวนนี้ผู้เอาประกันภัยสามารถนำไปใช้เพื่อ
- ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
- เป็นเงินชดเชยรายได้ขณะเจ็บป่วย หรือพักฟื้น
- เป็นค่ารักษาโรคโดยไม่จำกัดวิธีการรักษา เช่น ธรรมชาติบำบัด ชีวจิต ฯลฯ
- เป็นทุนสำรองสำหรับครอบครัวในกรณีที่เสียชีวิต

สิทธิพิเศษ

- คุ้มครองต่อเนื่องอัตโนมัติจนถึงอายุ 65 ปี
- อนุมัติกรมธรรม์ทันที ไม่มีการตรวจสุขภาพ
- เลือกความคุ้มครองรายบุคคล หรือแผนครอบครัว
- สำหรับความคุ้มครองแผนครอบครัวให้ความคุ้มครองบุตรอายุ 1-22 ปี โสด ฟรี โดยไม่จำกัดจำนวนบุตร
- เพิ่มความคุ้มครองพิเศษโรคมะเร็งผิวหนังอีก 20 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหากตรวจพบโรคมะเร็งผิวหนัง และความคุ้มครองสำหรับโรคมะเร็งจะได้รับการต่ออายุตามปกติ
- ผ่อนผันการชำระเบี้ยปีต่ออายุ 30 วัน
ประกันภัยโรคมะเร็ง

ข้อยกเว้น

บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้เอาประกัน ในกรณีต่อไปนี้

1. เอดส์ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง การติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส และเนื้องอกร้ายแรงซึ่งมีความสัมพันธ์กับโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง โดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวก เป็นที่มาของไวรัส HIV
2. โรคมะเร็ง ก่อนการทำประกันภัย
3. การปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็งเป็นครั้งแรกภายใน 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับครั้งแรก


เบี้ยประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง

ทุนประกันภัย
ช่วงอายุ 200,000 400,000 800,000
น้อยกว่า 40 1,697 3,395 6,789
40-44 2,449 4,898 9,797
45-49 3,201 6,403 12,806
50-54 3,954 7,906 15,814
55-60 4,619 9,238 18,478
61-64*** 5,753 11,508 23,016

*** ต่ออายุเท่านั้น

เบี้ยประกันภัยนี้ได้รวมอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

หมายเหตุ :
1. เบี้ยประกันภัยแผนครอบครัวคิดจากเบี้ยผู้มีอายุสูงสุดคูณ 2 และให้ความคุ้มครองบุตรอายุ 1-22 ปี โสด ฟรี
2. เบี้ยประกันภัยได้รวมการขยายความคุ้มครองโรคมะเร็งผิวหนัง

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> คลิก
ส่งใบสมัครและสำเนาบัตรประชาชนมาที่ a&hbusales@dhipaya.co.th
แฟกซ์ 0-2239-2049 ต่อ 1902 หรือ 1903 หรือ 2078 หรือ 4132 หรือ 4135

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายขายประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล
โทร. 0-2239-2200 ต่อ 4132, 2078, 1902, 1903, 4134, 4135, 1114, 1118, 2082

TIP Call Center

1736