TIP
Call Center

1736
ผลิตภัณฑ์ของเรา
ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเครื่องบิน ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย กบข. อุ่นใจ...ประกันภัยทิพย TIP Smart SME TIP ชดเชยชัวร์ TIP Bike ประกันคนรักจักรยาน KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด Forever Rewards แลกซื้อพ.ร.บ. ดาวน์โหลดเงื่อนไขความคุ้มครองต่างๆ
ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2
การประกันภัยรถยนต์ประเภท 2

การประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 จะคล้ายกับการประกันรถยนต์ประเภท 1 แต่จะต่างกันที่การประกันรถยนต์ประเภท 2 จะไม่คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถผู้เอาประกัน โดยบริษัทจะให้ความคุ้มครองตามความคุ้มครองดังนี้

- คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัยด้วย
- คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
- คุ้มครองความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
- ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล และ การประกันผู้ขับขี่

เงื่อนไขการคุ้มครองจำนวนจำกัดความรับผิดชอบ ประเภท 2 แบ่งตามประเภทรถ

หมวดความคุ้มครอง รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ/บรรทุก/ปิกอัพ
ไม่เกิน 3 ตัน
รถโดยสารไม่เกิน 15 ที่นั่ง
ความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.
- บาดเจ็บ
- เสียชีวิต

80,000/คน
300,000/คน
5,000,000/ครั้ง

80,000/คน
300,000/คน
5,000,000/ครั้ง

80,000/คน
300,000/คน
10,000,000/ครั้ง
ความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก (คู่กรณี) 1,000,000/คน
10,000,000/ครั้ง
500,000/คน
10,000,000/ครั้ง
500,000/คน
10,000,000/ครั้ง
ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก (คู่กรณี) 2,500,000/ครั้ง 1,000,000/ครั้ง 1,000,000/ครั้ง
ความสูญหายและไฟไหม้ต่อตัวรถยนต์ ไม่เกินทุนประกันภัย
จำนวนผู้ได้ความคุ้มครอง
(ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร)
ผู้ขับขี่ 1 คน
ผู้โดยสาร 4 คน
ผู้ขับขี่ 1 คน
ผู้โดยสาร 1 คน
ผู้ขับขี่ 1 คน
ผู้โดยสาร 11 คน
คุ้มครองการเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ 100,000/คน
ค่ารักษาพยาบาล 50,000/คน
การประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาท


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประกันภัยรถยนต์
โทร. 0-2239-2200 ต่อ 2112, 2119, 2126, 2128-9

ฝ่ายธุรกิจภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (ใช้สิทธิกบข. หรือประกันสังคม)
โทร. 0-2239-2200 ต่อ 2108, 2872, 2932, 2930

คลิกซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์

TIP Call Center

1736