TIP
Call Center

1736
ผลิตภัณฑ์ของเรา
ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเครื่องบิน ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย กบข. อุ่นใจ...ประกันภัยทิพย TIP Smart SME TIP ชดเชยชัวร์ TIP Bike ประกันคนรักจักรยาน KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด Forever Rewards แลกซื้อพ.ร.บ. ดาวน์โหลดเงื่อนไขความคุ้มครองต่างๆ
ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย
ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย

ความคุ้มครอง คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากเพลิงไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยยานพาหนะภัยอากาศยานและภัยเนื่องจากน้ำ
ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยเป็น เฟอร์นิเจอร์เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา สิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น

นอกจากนี้ยังสามารถซื้อภัยพิเศษอื่นๆเพิ่มเติมได้แก่
ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย

ลมพายุ

ภัยน้ำท่วม

ภัยจากลูกเห็บ

ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน

ภัยระเบิด

ภัยจากการกระทำอย่างป่าเถื่อน

ภัยจากควัน

ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

ภัยแผ่นดินไหว

ส่วนลด 23% ในกรมธรรม์ กรณี 3 ปี ให้เพิ่ม LONGTERM 5% และ 5 ปี 7.5%

หมายเหตุ : ทรัพย์สินที่ทำประกันภัยจะต้องไม่ติดภาระผูกพันกับสถาบันการเงิน


ฝ่ายธุรกิจภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
โทร. 0-2239-2200 ต่อ 2003, 2008

TIP Call Center

1736