ประกันภัย | ประกันภัยรถยนต์ | ประกันอัคคีภัย | ประกันภัยการเดินทางสบายใจทั่วโลก | ซื้อประกันออนไลน์ TIPinsure.com
ผลิตภัณฑ์ของเรา
ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเครื่องบิน ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันภัยอื่นๆ ประกันภัยอื่นๆ ประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย กบข. อุ่นใจ...ประกันภัยทิพย KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด ทิพย์สมาร์ท SME TIP ชดเชยชัวร์ Forever Rewards แลกซื้อพ.ร.บ. ดาวน์โหลดเงื่อนไขความคุ้มครองต่างๆ
การประกันภัยเบ็ดเตล็ดทุกประเภท
การประกันภัยเบ็ดเตล็ดทุกประเภท

ให้ความคุ้มครองความเสียหายเกี่ยวกับบุคคล ทรัพย์สิน และความรับผิดตามกฎหมาย โดยแบ่งออกเป็นการประกันภัยชนิดต่างๆ ดังนี้

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และเดินทาง
การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด
การประกันภัยสำหรับเงิน และโจรกรรม
การประกันภัยเครื่องจักร
การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
การประกันภัยผู้รับเหมาก่อสร้าง และติดตั้ง
การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด


ให้ส่วนลด 18% ในกรมธรรม์

ฝ่ายธุรกิจภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
โทร. 0-2239-2200 ต่อ 2003, 2008

    บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  TIP Call Center โทร. 1736   สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549