TIP
Call Center

1736
ผลิตภัณฑ์ของเรา
ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเครื่องบิน ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย กบข. อุ่นใจ...ประกันภัยทิพย TIP Smart SME TIP ชดเชยชัวร์ TIP Bike ประกันคนรักจักรยาน KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด Forever Rewards แลกซื้อพ.ร.บ. ดาวน์โหลดเงื่อนไขความคุ้มครองต่างๆ
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

เนื่องจากทิพยประกันภัยเล็งเห็นถึงความต้องการที่แตกต่างของคุณ เราจึงมีประกันภัยหลากหลายประเภทไว้ให้คุณเลือก ในรูปแบบและราคาที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของคุณเอง

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด เป็นประกันภัยหลักอย่างหนึ่งของทิพยประกันภัย นอกเหนือจาก ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย และประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ที่เป็นที่รู้จักกันดี ประกันภัยเบ็ดเตล็ดให้ความคุ้มครองความเสียหายเกี่ยวกับบุคคล ทรัพย์สิน และความรับผิดตามกฎหมาย โดยแบ่งออกเป็นการประกันภัยชนิดต่างๆ เช่น

ประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ

ประกันภัยความซื่อสัตย์

ประกันภัยโจรกรรม

ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ

ประกันภัยเครื่องจักร

ประกันภัยความรับผิดตามสัญญา(ระหว่างการก่อสร้าง/ติดตั้ง)

ประกันภัยเครื่องบิน ฯลฯ

 ดาวน์โหลดใบคำขอประกันภัย

 ประกันภัยโจรกรรม  ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
 อุบัติภัย (ทรัพย์สิน)  ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 ประกันภัยสำหรับเงิน  ประกันภัยงานก่อสร้าง

ส่งใบคำขอได้ที่ แฟกซ์ 02-643- 2997

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด โทร. 0-2239-2200 ต่อ 2233

TIP Call Center

1736