ประกันภัย | ประกันภัยรถยนต์ | ประกันอัคคีภัย | ประกันภัยการเดินทางสบายใจทั่วโลก | ซื้อประกันออนไลน์ TIPinsure.com
เกี่ยวกับเรา
ประวัติบริษัท โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โครงสร้างบริษัท ประวัติกรรมการ ประวัติกรรมการ ประวัติผู้บริหาร ประวัติผู้บริหาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำกับดูแลกิจการที่ดี ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน กิจกรรมเพื่อสังคม ดาวน์โหลด
ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน
ประจำปี
รายงานฐานะทางการเงิน (แบบ ปผว. 1)
2561
ไตรมาส 1................................................
ไตรมาส 2................................................
 
ไตรมาส 3................................................
 

สำหรับปี..................................................

 
   
2560
ไตรมาส 1................................................
ไตรมาส 2................................................
30 มิ.ย. 60
ไตรมาส 3................................................
30 ก.ย. 60

สำหรับปี..................................................

31 ธ.ค. 60
   
2559
ไตรมาส 1................................................
ไตรมาส 2................................................
30 มิ.ย. 59
ไตรมาส 3................................................
30 ก.ย. 59

สำหรับปี..................................................

31 ธ.ค. 59
   
2558
ไตรมาส 1................................................
ไตรมาส 2................................................
30 มิ.ย. 58
ไตรมาส 3................................................
30 ก.ย. 58

สำหรับปี..................................................

31 ธ.ค. 58
   
2557
ไตรมาส 1................................................
ไตรมาส 2................................................
ไตรมาส 3................................................

สำหรับปี..................................................

   
2556
ไตรมาส 1................................................
ไตรมาส 2................................................
ไตรมาส 3................................................

สำหรับปี..................................................

   
2555
ไตรมาส 1................................................
ไตรมาส 2................................................
ไตรมาส 3................................................

สำหรับปี..................................................

   
2554
ไตรมาส 1................................................
ไตรมาส 2................................................
ไตรมาส 3................................................

สำหรับปี..................................................

   
2553
ไตรมาส 1................................................
ไตรมาส 2................................................
ไตรมาส 3................................................

สำหรับปี..................................................

   
2552
ไตรมาส 1................................................
ไตรมาส 2................................................
ไตรมาส 3................................................

สำหรับปี..................................................

   
  • ข้อมูลรายไตรมาส จะนำแสดงบนเว็บไซต์ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดไตรมาส
  • ข้อมูลรายปี จะนำแสดงบนเว็บไซต์ภายใน 5 เดือน หลังจากสิ้นสุดปี

 

    บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  TIP Call Center โทร. 1736   สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549