ประกันภัย | ประกันภัยรถยนต์ | ประกันอัคคีภัย | ประกันภัยการเดินทางสบายใจทั่วโลก | ซื้อประกันออนไลน์ TIPinsure.com
ผลิตภัณฑ์ของเรา
ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเครื่องบิน ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันภัยอื่นๆ ประกันภัยอื่นๆ ประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย กบข. อุ่นใจ...ประกันภัยทิพย KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด ทิพย์สมาร์ท SME TIP ชดเชยชัวร์ Forever Rewards แลกซื้อพ.ร.บ. ดาวน์โหลดเงื่อนไขความคุ้มครองต่างๆ
การประกันสุขภาพกลุ่มทั่วไป (10-30 คน)

การประกันสุขภาพกลุ่ม 10-30 คน

ความคุ้มครองที่ได้รับ

1) ผู้ป่วยใน
- ค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเมื่อเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
- ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 24 ชม. (แบบผู้ป่วยนอก)
2) ผู้ป่วยนอก
- ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย รักษาได้ที่คลีนิกและโรงพยาบาล

เงื่อนไขการรับประกัน

1) ผู้ถือกรมธรรม์ จะต้องเป็นนายจ้าง-บริษัท-นิติบุคคลต่างๆ
2) อายุ 15 - 60 ปี
3) ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนการรับประกัน

แผนประกัน มีให้เลือก 3 แผน ค่าประกันภัยขึ้นอยู่กับแผนประกันที่เลือก ดังนี้

ตารางผลประโยชน์
แผน 1
แผน 2
แผน 3
1) ผู้ป่วยใน (IPD)
1.1 ค่าห้องและค่าอาหาร/วัน (สูงสุด 31 วัน/ครั้ง)
- ค่าห้อง I.C.U. /วัน (สูงสุด 7 วัน/ครั้ง)
1,000
2,000
1,500
3,000
2,000
4,000
1.2 ค่าใช้จ่ายทั่วไป/ครั้ง
15,000
20,000
25,000
1.3 ค่าแพทย์ผ่าตัด/ครั้ง (จ่ายตามจริง)
20,000
25,000
30,000
1.4 ค่าแพทย์เยี่ยมไข้/วัน (สูงสุด 31 วัน/ครั้ง)
500
700
1,000
1.5 ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค/ครั้ง
(รวมอยู่ในข้อ 1.2 หรือ 1.3 แล้วแต่กรณี)
1,500
2,000
2,500
1.6 ค่ารักษาอุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง แบบผู้ป่วยนอก/ครั้ง
3,000
4,000
5,000
2) ผู้ป่วยนอก (OPD)
ค่ารักษาพยาบาล/ครั้ง (1ครั้ง/วัน, 30 ครั้ง/ปี)
500
700
1,000
ค่าเบี้ยประกันภัย/คน/ปี (รวมภาษีอากร)
กรณีซื้อผู้ป่วยในอย่างเดียว
1,902
2,678
3,500
ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
4,176
5,743
7,751
หมายเหตุ : กรณีต้องการความคุ้มครองที่นอกเหนือจากนี้โปรดติดต่อบริษัทฯ เพื่อจัดทำข้อเสนอประกันสุขภาพเฉพาะกลุ่มให้ต่อไป
ข้อยกเว้นที่สำคัญ ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจาก

1)
สงคราม-อาวุธนิวเคลียร์-ภัยจลาจล-ภัยก่อการร้าย-การฆ่าตัวตาย-การทะเลาะวิวาท-ขณะเมาสุรา
2) โรคเรื้อรังที่เป็นมาก่อนการทำประกัน อาทิเช่น โรคมะเร็ง-เบาหวาน-ความดันโลหิต-โรคหัวใจ-ภูมิแพ้ ฯลฯ
3) การเสริมความงาม-การตรวจสุขภาพ-ทันตกรรม-คลอดบุตร-ภาวะมีบุตรยาก-โรคเอดส์-โรคทางเพศสัมพันธ์-โรคติดสุรา/ยาเสพติด
(รายละเอียดข้อยกเว้นที่สมบูรณ์จะระบุอยู่ในกรมธรรม์)


ขั้นตอนการสมัครและเอกสาร

1)
นายจ้างหรือฝ่ายบุคคลทำหนังสือแจ้งวันเริ่มคุ้มครอง, แผนประกันที่เลือก, รายชื่อพนักงาน แล้วส่งมายังฝ่ายขายประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล
2) บริษัทฯ จะจัดส่งกรมธรรม์, บัตรประกันสุขภาพให้กับนายจ้าง/ผู้ถือกรมธรรม์ต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายขายประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล
โทร. 0-2239-2200 ต่อ 1113, 1903, 2846, 2082

    บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  TIP Call Center โทร. 1736   สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549