TIP
Call Center

1736
ผลิตภัณฑ์ของเรา
ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเครื่องบิน ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย กบข. อุ่นใจ...ประกันภัยทิพย TIP Smart SME TIP ชดเชยชัวร์ TIP Bike ประกันคนรักจักรยาน KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด Forever Rewards แลกซื้อพ.ร.บ. ดาวน์โหลดเงื่อนไขความคุ้มครองต่างๆ
ประกันภัยรถยนต์ปลอดแอลกอฮอล์

กรมธรรม์นี้ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย ที่ไม่ดื่มสุราในขณะขับขี่รถยนต์ ไม่คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกและไม่คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ หากผู้ขับขี่ขณะที่เกิดเหตุมีแอลกอฮอล์ในเส้นเลือด จากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ เว้นแต่การมีแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดนั้น เกิดจากการรับประทานยารักษาโรคบางชนิดที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ หรือเกิดจากการรับประทานอาหารบางชนิดที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ แต่การมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดนั้นจะต้องมีจำนวนไม่เกินกว่า 10 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์


สิทธิประโยชน์

ได้รับเบี้ยประกันภัยที่ถูกกว่ากรมธรรม์ทั่วไป

รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยพิเศษเพิ่มอีก 10%

เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์โครงการเมาไม่ขับ

ช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประกันภัยรถยนต์
โทร. 0-2239-2200 ต่อ 2112, 2119, 2126, 2128-9

TIP Call Center

1736