ประกันภัย | ประกันภัยรถยนต์ | ประกันอัคคีภัย | ประกันภัยการเดินทางสบายใจทั่วโลก | ซื้อประกันออนไลน์ TIPinsure.com
เกี่ยวกับเรา
ประวัติบริษัท โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โครงสร้างบริษัท โครงสร้างการจัดการ โครงสร้างการจัดการ ประวัติกรรมการ ประวัติกรรมการ ประวัติผู้บริหาร ประวัติผู้บริหาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำกับดูแลกิจการที่ดี ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน กิจกรรมเพื่อสังคม ดาวน์โหลด
นายพินิจ อำนาจนิยมจันทร์

นายพินิจ อำนาจนิยมจันทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่


การศึกษา

- เนติบัณฑิต
- ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

- ผู้อำนวยการฝ่ายประกันภัยปิโตรเคมีและพลังงาน
นายพินิจ  อำนาจนิยมจันทร์

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

- ไม่มี
    บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  TIP Call Center โทร. 1736   สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549