TIP
Call Center

1736
ผลิตภัณฑ์ของเรา
ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเครื่องบิน ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย กบข. อุ่นใจ...ประกันภัยทิพย TIP Smart SME TIP ชดเชยชัวร์ TIP Bike ประกันคนรักจักรยาน KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด Forever Rewards แลกซื้อพ.ร.บ. ดาวน์โหลดเงื่อนไขความคุ้มครองต่างๆ
กบข. อุ่นใจ...ประกันภัยทิพย

โครงการ กบข. อุ่นใจประกันภัยทิพยจัดสิทธิประโยชน์พิเศษ สำหรับสมาชิก กบข.
ในด้านการประกันวินาศภัยเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับชีวิตและทรัพย์สินของสมาชิก กบข. และครอบครัว โดยใช้ชื่อ โครงการ กบข. อุ่นใจ ประกันภัยทิพยสวัสดิการพิเศษนี้ มอบให้เฉพาะสมาชิก กบข. เท่านั้น

- ภาษีและอากร ตามกรมธรรม์บริษัทฯชำระแทนให้สมาชิก
- ส่วนลดเบี้ยประกันภัยสูงสุด ตามกฏหมาย
- ขยายสิทธิพิเศษให้ครอบครัว (บิดามารดา คู่สมรส บุตร พี่น้อง ของสมาชิก)

ประกันภัยรถยนต์

สมาชิกกบข. ซื้อประกันภัยออนไลน์ คลิกที่นี่

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ( พ.ร.บ. )

ประเภทรถ
ค่าเบี้ยประกันภัย (บาท)
รถเก๋ง
528
รถกระบะ
792
รถตู้โดยสาร
968


เงื่อนไขความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด (บาท)
ความคุ้มครองผู้ประสบภัย
1) ความเสียหายต่อร่างกายหรือ อนามัย
2) เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวร
3) เงินชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในสถานพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
ทั้งนี้จำนวนเงิน 1), 2) และ3) รวมกันไม่เกิน 204,000 บาท ต่อคน

80,000 ต่อคน
300,000 ต่อคน
200 ต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน
ความคุ้มครองสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
- รถที่มีที่นั่งไม่เกิน 7 คนหรือบรรทุกผู้โดยสารไม่เกิน 7 คน
- รถที่มีที่นั่งเกิน 7 คนหรือบรรทุกผู้โดยสารเกิน 7 คน

ไม่เกิน 5,000,000 ต่อครั้ง
ไม่เกิน 10,000,000 ต่อครั้ง
ค่าเสียหายเบื้องต้น
1) ความเสียหายต่อร่างกาย แต่ไม่ถึงกับสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวร
2) ความเสียหายต่อร่างกาย กรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ
3) เสียชีวิต

ไม่เกิน 30,000 ต่อคน
35,000 ต่อคน
35,000 ต่อคน

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ประเภท 1)
สามารถโอนส่วนลดประวัติดี สูงสุด 30% พร้อมให้ส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าที่ติดต่อโดยตรงกับบริษัทฯ

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ประเภท 3)
พร้อม
ให้ส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าที่ติดต่อโดยตรงกับบริษัท

ประกันภัยโรคร้ายแรง

คุ้มครอง 10 โรคร้ายแรง ซึ่งมีสถิติการเสียชีวิตมากที่สุด

1.
โรคมะเร็งระยะลุกลาม
6.
ภาวะหมดสติหรือโคม่า
2.
โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายครั้งแรกจากการขาดเลือด
7.
การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะสำคัญ
3.
การผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเลือดกล้ามเนื้อหัวใจ
8.
ตับวาย
4.
โรคหลอดเลือดสมอง
9.
โรคปอดระยะสุดท้าย
5.
โรคไตวายเรื้อรังที่ต้องได้รับการล้างไตอย่างสม่ำเสมอ
10.
การทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

อายุ 61-64 เฉพาะปีต่ออายุเท่านั้น
คุ้มครองโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ค่าเบี้ยประกันภัย ประกันภัยโรคร้ายแรง

ความคุ้มครอง
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
แผน 5
การได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เป้นครั้งแรกว่าเป็นโรคร้ายแรง ดังต่อไปนี้ 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000
● โรคมะเร็งระยะลุกลาม
● โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายครั้งแรกจากการขาดเลือด
● การผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
● โรคหลอดเลือดสมอง
● โรคไตวายเรื้อรังที่ต้องได้รับการล้างไตอย่างสม่ำเสมอ
● โรคตับวาย
● โรคปอดระยะสุดท้าย
● การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะสำคัญ
● ภาวะหมดสติ
● การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
อายุ (ปี)
เบี้ยประกันรายปี (บาท)
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
แผน 5
20-30
398
796
825
1,591
1,989
31-40
897
1,795
1,862
3,581
4,479
41-50
1,943
3,887
4,032
7,774
9,699
51-60
4,720
9,440
9,793
18,880
23,601
61-64 (กรณีต่ออายุเท่านั้น)
7,154
14,299
14,832
28,599
35,725


ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นวันละไม่ถึงบาท คุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชม.ทุกแห่งทั่วโลก อาทิ ภัยธรรมชาติ น้ำป่าไหลหลาก คลื่นยักษ์สึนามิ โดยรับประกันภัยผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15-65 ปี กรณีไม่ซื้อค่ารักษาพยาบาล หากได้รับอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจะเบิกไม่ได้ กรมธรรม์จะชดเชยกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวรเท่านั้น


ทุนประกันภัย (บาท)
ค่าเบี้ยต่อคนต่อปี (บาท)
300,000
240
400,000
320
500,000
400
600,000
480

กรณีซื้อค่ารักษาพยาบาล สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลต่อครั้งของอุบัติเหตุได้ โดยที่ไม่ได้จำกัดจำนวนครั้งอุบัติเหตุตลอดอายุ กรมธรรม์ 1 ปี แต่เบิกค่ารักษาการเจ็บป่วยจากสุขภาพไม่ได้ และกรมธรรม์จะชดเชยหากเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวร

ทุนประกันภัย (บาท)
ค่ารักษาพยาบาลต่อครั้ง (บาท)
ค่าเบี้ยต่อคนต่อปี (บาท)
200,000
20,000
370
300,000
30,000
515
400,000
40,000
659
500,000
50,000
803ดาวน์โหลดใบคำขอประกันภัยการเดินทางในประเทศ

ดาวน์โหลดใบคำขอประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ

ประกันอัคคีภัย

ประกันอัคคีภัย สำหรับบ้านอยู่อาศัย ร้านค้า ฯลฯ ที่ไม่ติดภาระกับสถาบันการเงิน
ให้ส่วนลดพิเศษ 23% ในกรมธรรม์ และ LONGTERM 7.5%

ประกันภัยเบ็ดเตล็ดทุกประเภท

ให้ความคุ้มครองความเสียหายเกี่ยวกับบุคคล ทรัพย์สิน และความรับผิดตามกฎหมาย โดยแบ่งออกเป็นการประกันภัย
ชนิดต่างๆ ดังนี้

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และเดินทาง
การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด
การประกันภัยสำหรับเงิน และโจรกรรม
การประกันภัยเครื่องจักร
การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
การประกันภัยผู้รับเหมาก่อสร้าง และติดตั้ง
การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ให้ส่วนลดพิเศษ 18% ในกรมธรรม์

ติดต่อรับสิทธิพิเศษได้ที่
ฝ่ายธุรกิจภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
โทร. 02239-2200 ต่อ 4325-7

TIP Call Center

1736