ประกันภัย | ประกันภัยรถยนต์ | ประกันอัคคีภัย | ประกันภัยการเดินทางสบายใจทั่วโลก | ซื้อประกันออนไลน์ TIPinsure.com
บริการสินไหม
สินไหมรถยนต์ สินไหมรถยนต์ สินไหมสุขภาพ อุบัติเหตุและการเดินทาง สินไหมสุขภาพ อุบัติเหตุและการเดินทาง สินไหมทั่วไป สินไหมทั่วไป
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม

ดาวน์โหลดแบบเรียกร้อง ฝ่ายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล

1.

A01-แบบแจ้งเรียกร้องสินไหมทดแทน

2.
A01-1 แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมประกันเดินทาง (TA)
3. A01-2 แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมประกัน Motor Add on
4.
A02-ใบรายงานแพทย์กรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพ
5.
A02-1 ใบรายงานแพทย์กรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพและภาวะโรคร้ายแรง สินเชื่อปลอดภัยพิเศษ
6.
A03-แบบฟอร์มยินยอมเปิดเผยประวัติ
7.
A04-ใบรายงานความเห็นแพทย์ กรณีประเมินทุพพลภาพ
8.
A05-ใบแสดงความเห็นของแพทย์ กรณีประเมินสูญเสียสายตา
9.
A06-ใบแสดงความเห็นแพทย์ (เฉพาะคลินิก)
10. A07-ใบรายงานแพทย์กรณีโรคร้ายแรง
11. A08-ใบรายงานแพทย์กรณีโรคมะเร็ง

    บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  TIP Call Center โทร. 1736   สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549