ประกันภัย | ประกันภัยรถยนต์ | ประกันอัคคีภัย | ประกันภัยการเดินทางสบายใจทั่วโลก | ซื้อประกันออนไลน์ TIPinsure.com
เคลมประกันภัย
สินไหมรถยนต์ สินไหมรถยนต์ สินไหมสุขภาพ อุบัติเหตุและการเดินทาง สินไหมสุขภาพ อุบัติเหตุและการเดินทาง สินไหมทั่วไป สินไหมทั่วไป
การแจ้งอุบัติเหตุ และเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

โทรศัพท์ 1736 (กด 2 สินไหมประเภทอื่นๆ) (กด 2 สินไหมทั่วไป)
จดหมายแจ้งเคลม
อีเมล์ : nonmotor@dhipaya.co.th
เว็บไซต์ : แจ้งเคลมสินไหมทั่วไปออนไลน์

    บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  TIP Call Center โทร. 1736   สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549