ประกันภัย | ประกันภัยรถยนต์ | ประกันอัคคีภัย | ประกันภัยการเดินทางสบายใจทั่วโลก | ซื้อประกันออนไลน์ TIPinsure.com
บริการสินไหม
สินไหมรถยนต์ สินไหมรถยนต์ สินไหมสุขภาพ อุบัติเหตุและการเดินทาง สินไหมสุขภาพ อุบัติเหตุและการเดินทาง สินไหมทั่วไป สินไหมทั่วไป
การแจ้งอุบัติเหตุ

กรณีแจ้งอุบัติเหตุ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่าง

โทรศัพท์แจ้งเหตุ 1736 กด 1
TIP FLASH CLAIM
ติดต่อศูนย์ซ่อมมาตรฐาน
ติดต่อโดยตรงที่ศูนย์บริการสินไหม, สำนักงานใหญ่ หรือสาขา

    บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  TIP Call Center โทร. 1736   สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549