ประกันภัย | ประกันภัยรถยนต์ | ประกันอัคคีภัย | ประกันภัยการเดินทางสบายใจทั่วโลก | ซื้อประกันออนไลน์ TIPinsure.com
บริการสินไหม
สินไหมรถยนต์ สินไหมรถยนต์ สินไหมสุขภาพ อุบัติเหตุและการเดินทาง สินไหมสุขภาพ อุบัติเหตุและการเดินทาง สินไหมทั่วไป สินไหมทั่วไป
ติดต่อเจ้าหน้าที่

ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
อีเมล
ผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมรถยนต์
คุณปรัชญา ตุ้มนิลกาล
0-2239-2200 ต่อ 4110
098-250-6682
pratyat@dhipaya.co.th
ส่วนสำรวจและนัดหมาย (กรุงเทพฯ)
คุณต่อศักดิ์ เศรษฐศิระดล
0-2239-2200 ต่อ 2089
081-830-2986
torsakk@dhipaya.co.th
ส่วนสำรวจและนัดหมาย (ต่างจังหวัด)
คุณวิรัช แก้วอุทาน
0-2239-2200 ต่อ 4212
098-250-6692
wirachk@dhipaya.co.th
ส่วนพิจารณาสินไหม
คุณอัศฐเมศ ส่งเสมอ
0-2239-2200 ต่อ 2349
089-922-1131
asthamates@dhipaya.co.th
ส่วนคุมราคา
คุณคำรณ คงต้น
0-2239-2200 ต่อ 2329
089-922-1172
khamronk@dhipaya.co.th
ส่วนสินไหมสาขา
คุณอนุวัฒ เกษเกล้า
0-2239-2200 ต่อ 2304
081-452-8552
anuwatk@dhipaya.co.th

    บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  TIP Call Center โทร. 1736   สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549