TIP
Call Center

1736
ผลิตภัณฑ์ของเรา
ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเครื่องบิน ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย กบข. อุ่นใจ...ประกันภัยทิพย TIP Smart SME TIP ชดเชยชัวร์ TIP Bike ประกันคนรักจักรยาน KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด Forever Rewards แลกซื้อพ.ร.บ. ดาวน์โหลดเงื่อนไขความคุ้มครองต่างๆ
TIP ชดเชยชัวร์

ข้อตกลงคุ้มครอง
จำนวนเงินผลประโยชน์ (บาท)
แผน 1
แผน 2
แผน 3
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ (อบ. 1)
- อุบัติเหตุทั่วไป 15,000 50,000 90,000
- ฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย 15,000 50,000 90,000

- การขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์

15,000

50,000

90,000

2. ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ รวมการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย และขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (คุ้มครองสูงสุด 30 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 150 ต่อวัน 500 ต่อวัน 900 ต่อวัน
3. ผลประโยชน์ชดเชยรายได้ระหว่างเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากโรคไข้เลือดออกหรือโรคไข้หวัดใหญ่ หรือโรคไส้ติ่งอักเสบ (คุ้มครองสูงสุด 90 วันต่อการเข้ารักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 150 ต่อวัน 500 ต่อวัน 900 ต่อวัน
เบี้ยประกันภัย
(บาท) / คน / ปี
เบี้ยประกันภัยรวม 177.00 577.00 977.00
Policy Wording Download แผน 1
แผน 2
แผน 3

ติดต่อสมัครผ่าน

โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-826-7788

หมายเหตุ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

TIP Call Center

1736