TIP
Call Center

1736
ผลิตภัณฑ์ของเรา
ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเครื่องบิน ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย กบข. อุ่นใจ...ประกันภัยทิพย TIP Smart SME TIP ชดเชยชัวร์ TIP Bike ประกันคนรักจักรยาน KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด Forever Rewards แลกซื้อพ.ร.บ. ดาวน์โหลดเงื่อนไขความคุ้มครองต่างๆ
TIP ชดเชยชัวร์

รับประกันทุกอาชีพ อายุ 5 - 60 ปี
เพียงใช้บัตรประชาชน หรือกรณีเด็กใช้สูติบัตร หรือทะเบียนบ้าน (สมัครได้ไม่เกิน 2 กรมธรรม์/คน)
ความคุ้มครอง
จำนวนเงินเอาประกันภัย
(บาท)
1.
การเสียชีวิต อวัยวะ สายตา /ทุพพลภาพถาวร จากอุบัติเหตุ ถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย ขณะขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์
50,000
2.
ชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวันกรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย ขณะขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์

(คุ้มครองสูงสุด 30 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
500 / วัน
3.
ชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวันกรณีรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการเจ็บป่วยเฉพาะโรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก หรือโรคไข้หวัดใหญ่ หรือโรคไส้ติ่งอักเสบ

(ระยะเวลารอคอย 30 วันและคุ้มครองสูงสุด 90 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
500 / วัน
เบี้ยประกันภัยรวม
599 / ปี

Policy Wording Download >> คลิก

ติดต่อสมัครผ่าน

โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-826-7788*เริ่มจำหน่าย ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป

หมายเหตุ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

TIP Call Center

1736