ประกันภัย | ประกันภัยรถยนต์ | ประกันอัคคีภัย | ประกันภัยการเดินทางสบายใจทั่วโลก | ซื้อประกันออนไลน์ TIPinsure.com
ผลิตภัณฑ์ของเรา
ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเครื่องบิน ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันภัยอื่นๆ ประกันภัยอื่นๆ ประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย กบข. อุ่นใจ...ประกันภัยทิพย KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด ทิพย์สมาร์ท SME TIP ชดเชยชัวร์ Forever Rewards แลกซื้อพ.ร.บ. ดาวน์โหลดเงื่อนไขความคุ้มครองต่างๆ
TIP Bike ประกันคนรักจักรยาน
 

*การคำนวณเงินเอาประกันภัย (คิดเป็น 80% ของมูลค่าจักรยาน)

 

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย :
1.
ผู้เอาประกันต้องมีอายุระหว่าง 15 - 65 ปีบริบูรณ์
2.
ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยจักรยานได้สูงสุดไม่เกิน 3 คัน และแจ้งวันที่ซื้อรถจักรยานคันที่เอาประกันภัยเพื่อเป็นหลักฐานในการขอเอาประกันภัย
3.
จักรยานที่เอาประกันภัยแต่ละคัน จะต้องมีราคาจักรยานไม่ต่ำกว่า 10,000
4.
รับประกันจักรยานปีแรกอายุไม่เกิน 3 ปี และสามารถต่ออายุได้ถึง 5 ปี
5.
แผนประกันภัยนี้ ไม่รับประกันภัยรถจักรยานประเภทดังต่อไปนี้
 

5.1 จักรยานผาดโผน (Bicycle Motocross - BMX)
5.2 จักรยานดาวน์ฮิลล์ (Downhill Bike)
5.3 จักรยานปั่นหลายคน (Tandem)
5.4 จักรยานล้อเดียว (Unicycle)

6.

ความคุ้มครองตามที่ระบุในแผนประกันภัยข้อ 4 - 6 เป็นความคุ้มครองสำหรับผู้เอาประกันภัยเท่านั้น

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

 

 

ติดต่อฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด

  • คุณวรเมธ เต็มบุญศักดิ์ เจ้าหน้าที่ โทร 022392200 ต่อ 2253
 

ติดต่อฝ่ายพัฒนาธุรกิจฯ

  • คุณศรินภัสร์ วุฒิพงศ์ไชย เจ้าหน้าที่อาวุโส โทร 022392200 ต่อ 4352
 

เอกสารที่ใช้ประกอบการทำประกันภัยมีดังนี้

  • รูปถ่ายจักรยาน (เฟรม / ล้อหน้า / ล้อหลัง / เต็มคันด้านซ้าย / เต็มคันด้านขวา / Serial No.  และ ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบรับประกัน (ถ้ามี))
  • เอกสารสำเนาบัตรประชาชน

คลิก!! สอบถามข้อมูลทาง E-mail : Woramett@dhipaya.co.th  ,  Sarinpustv@dhipaya.co.th


หรือ Line@ @tipdigital

    บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  TIP Call Center โทร. 1736   สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549