TIP
Call Center

1736
ผลิตภัณฑ์ของเรา
ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเครื่องบิน ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย กบข. อุ่นใจ...ประกันภัยทิพย TIP Smart SME TIP ชดเชยชัวร์ TIP Bike ประกันคนรักจักรยาน KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด Forever Rewards แลกซื้อพ.ร.บ. ดาวน์โหลดเงื่อนไขความคุ้มครองต่างๆ
รายชื่อตรอ. โครงการ พ.ร.บ.คนพันธุ์ทิพย
รายชื่อ ตรอ. ที่เข้าร่วมโครงการ พ.ร.บ.คนพันธุ์ทิพย (ทิพยตรวจให้) ณ วันที่ 31/10/2560
ลำดับ
รายชื่อ
ที่ตั้ง
เบอร์ติดต่อ
กรุงเทพฯ
1
ตรอ.กลางกรุง พระราม 3 ถ.พระราม 3 ซ. 77 (อมร) ช่องนนทรี โทร 0817341246 , 0816224955
2
ตรอ.สวัสดิการทหารอากาศ (ท่าดินแดง) ถ.พหลโยธิน คลองถนน สายไหม โทร 029679811 , 0869839913
3
ตรอ.ซูวิคเซอร์วิส ถ.พระรามเก้า ซ.22 ห้วยขวาง โทร 023188023 -5
4
ตรอ.บางแคแปดจี ถ.บางแค ขว.บางแค ข.บางแค โทร 0810156014
สระบุรี
5
ตรอ.ส.นิธิพัฒน์ 365 ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ โทร 0943699856
กาญจนบุรี
6
ตรอ.เคซี ถ.แสงชูโต ปากแพรก อ.เมือง โทร 0817632962
7
ตรอ.เค ซีแก่งเสี้ยน ต.แก่งเสี้ยน เมือง โทร 0817632962
ราชบุรี
8
ตรอ.เคซี บ้านโป่ง ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง โทร 032221138 , 0863206730
เพชรบุรี
9
ตรอ.เพชรทองเพชรทอง ต.ไร่ส้ม อ.เมือง โทร 0871698056
ประจวบคีรีขันธ์
10
ตรอ.เพชรเงิน ถ.เพชรเกษม ต.อ่าวน้อย อ.เมือง โทร 032601277
11
ตรอ.ประจวบยนต์ โทร 0871698056
12
ตรอ.เพชรเพชร ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน
13
ตรอ.สมพงษ์เซอร์วิส โทร 0871698056
14
ตรอ.ปวริศา ถ.เกาะหลัก ต.เกาะหลัก อ.เมือง โทร 032611830
15
ตรอ.สมพงษ์เซอร์วิส 3 ต.ไชยรช อ.บางสะพาน โทร 0817551741
เชียงใหม่
16
ตรอ.แม่โจ้ ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย โทร 0882591074
17
ตรอ.หนองหารเซอร์วิส ต.หนองหาร อ.สันทราย โทร 0882591073
ขอนแก่น
18
ตรอ.พิชิตยนต์ ถ.นิมิตรเมือง ต.หนองโก อ.กระนวน โทร 043251149 0898430799
ชัยภูมิ
19
ตรอ.เทพพิทักษ์ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ โทร 044889063 0856119017
20
ตรอ.ชัยภูมิมอดินแดง ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า โทร 0839668892
ยโสธร
21
ตรอ.เทิดศักดิ์บริการ ถ.แจ้งสนิท ต.สำราญ อ.เมือง โทร 0815937984
ชุมพร
22
ตรอ.เพชรเงินทอง ถ.เพชรเกษม อ.หลังสวน โทร 0871698058
23
ตรอ.เจริญรุ่งเรือง ต.วังไผ่ อ.เมือง โทร 0871698056 0925821962
24
ตรอ.สวี ต.นาโพธิ์ อ.สวี โทร 0925821962
สุราษฏร์ธานี
25
ตรอ.ทองเงิน ต.ป่าเว อ.ไชยา โทร 0871698056
26
ตรอ.ปานเพชร ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม โทร 077294779 0815379777
27
ตรอ.สหกรณ์ ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี โทร 0871968056
28
ตรอ.บ้านดอน ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง โทร 077281991
29
ตรอ.อนามัย ถ.การุณราษฎร์ ต.ตลาด อ.เมือง โทร 0871698056
30
ตรอ.วิภา ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.มือง โทร 0871698056
31
ตรอ.วีอาร์มอเตอร์ อ.เมือง โทร 0896451318
32
ตรอ.สมุย ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย โทร 0871698056
33
ตรอ.เพชรทองเงิน ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย โทร 0871698056
34
ตรอ.ใบปอ ถ.คลองหา ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร โทร 0871698056
35
ตรอ.เจริญทรัพย์ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ โทร 0871698056
นครศรีธรรมราช
36
ตรอ.ท่าศาลา ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา โทร 075521666
พัทลุง
37
ตรอ.เพชรเงินเพชรทอง ถ.แม่ขรี-โล๊ะจังกระ ต. แม่ขรี อ.ตะโหมด โทร 0901396556

TIP Call Center

1736