ประกันภัย | ประกันภัยรถยนต์ | ประกันอัคคีภัย | ประกันภัยการเดินทางสบายใจทั่วโลก | ซื้อประกันออนไลน์ TIPinsure.com
เกี่ยวกับเรา
ประวัติบริษัท โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โครงสร้างบริษัท โครงสร้างการจัดการ โครงสร้างการจัดการ ประวัติกรรมการ ประวัติกรรมการ ประวัติผู้บริหาร ประวัติผู้บริหาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำกับดูแลกิจการที่ดี ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน กิจกรรมเพื่อสังคม ดาวน์โหลด
ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน
ประจำปี
รายงานฐานะทางการเงิน (แบบ ปผว. 1)
2561
ไตรมาส 1................................................
ปผว.1 (แบบใหม่)
ไตรมาส 2................................................
30 มิ.ย. 61 ปผว.1 (แบบใหม่)
ไตรมาส 3................................................
ปผว.1 (แบบใหม่)

สำหรับปี..................................................

2560
ไตรมาส 1................................................
ไตรมาส 2................................................
30 มิ.ย. 60
ไตรมาส 3................................................
30 ก.ย. 60

สำหรับปี..................................................

31 ธ.ค. 60 ปผว.1 (แบบใหม่)
2559
ไตรมาส 1................................................
ไตรมาส 2................................................
30 มิ.ย. 59
ไตรมาส 3................................................
30 ก.ย. 59

สำหรับปี..................................................

31 ธ.ค. 59
2558
ไตรมาส 1................................................
ไตรมาส 2................................................
30 มิ.ย. 58
ไตรมาส 3................................................
30 ก.ย. 58

สำหรับปี..................................................

31 ธ.ค. 58
2557
ไตรมาส 1................................................
ไตรมาส 2................................................
30 มิ.ย. 57
ไตรมาส 3................................................

สำหรับปี..................................................

2556
ไตรมาส 1................................................
ไตรมาส 2................................................
30 มิ.ย. 56
ไตรมาส 3................................................

สำหรับปี..................................................

2555
ไตรมาส 1................................................
ไตรมาส 2................................................
30 มิ.ย. 55
ไตรมาส 3................................................

สำหรับปี..................................................

2554
ไตรมาส 1................................................
ไตรมาส 2................................................
30 มิ.ย. 54
ไตรมาส 3................................................

สำหรับปี..................................................

2553
ไตรมาส 1................................................
ไตรมาส 2................................................
ไตรมาส 3................................................

สำหรับปี..................................................

2552
ไตรมาส 1................................................
ไตรมาส 2................................................
ไตรมาส 3................................................

สำหรับปี..................................................

  • ข้อมูลรายไตรมาส จะนำแสดงบนเว็บไซต์ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดไตรมาส
  • ข้อมูลรายปี จะนำแสดงบนเว็บไซต์ภายใน 5 เดือน หลังจากสิ้นสุดปี

    บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  TIP Call Center โทร. 1736   สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549