TIP
Call Center

1736
ที่อยู่และแผนที่สาขาต่างๆ
ที่
สาขา
สถานที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร

สำนักงานใหญ่
แผนที่

Google Map

1115 ถนนพระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพ 10120
10310
0-2239-2200
0-2239-2049
1.

บางกะปิ
แผนที่

Google Map

2034,2036,2038 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพ 10310
0-2933-7010
0-2933-7056-57
2.

ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ
แจ้งวัฒนะ

แผนที่

Google Map

ศูนย์ประชุมศูนย์ราชการฯ
ห้องเลขที่ BM-1-075ชั้น 1 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3
ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
0-2143-8081-83 0-2143-8084
3.

พระราม 2
แผนที่

Google Map

7,9 ซอยพระราม 2 (60/2) ถนนพระราม 2
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
0-2452-6103-6 0-2452-6108
4.

สมุทรปราการ
แผนที่

Google Map

818,822 หมุ่ที่ 9ต.สำโรงเหนือ
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
0-2175-6270-3 0-2175-6275
5.

นครปฐม
แผนที่

Google Map

28/38-39 ถนนยิงเป้า ต.สนามจันทร์
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
0-3427-2161-5
0-3427-2166
6.

นนทบุรี
แผนที่

Google Map

46/148-9 ม.3 ถ.ศรีสมาน ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
0-2583-7588
0-2583-7204
7.

อยุธยา
แผนที่

Google Map

19/105 หมู่ 4 ถนนโรจนะ
ต.คานหาม อ.อุทัย จ.อยุธยา 13210
0-3574-5600-3 -
8.

สระบุรี
แผนที่

Google Map

158/17-18 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ซอย 1 ต.ปากเพรียว
อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
0-3623-0952-4
0-3623-1721
0-3621-2552
9.

ฉะเชิงเทรา
แผนที่

Google Map

72/33-34 ถ.ศุขประยูร ต.หน้าเมือง
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
0-3882-4131-3
0-3851-3817
10.

ชลบุรี
แผนที่

Google Map

104/32 หมู่ 2 ถนนพระยาสัจจา ต.เสม็ด
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
0-3846-7804-8
0-3846-7809
11.

ระยอง
แผนที่

Google Map

109/10-11 ถ.จันทอุดม ต.เชิงเนิน
อ.เมือง จ.ระยอง 21000
0-3886-0794-8
0-3886-0799
12.

เพชรบุรี
แผนที่

Google Map

252/1-2 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.บ้านหม้อ
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
0-3241-9715-21
0-3241-9717
13.

เชียงราย
แผนที่

Google Map

111/12-13 ม.13 ต.สันทราย
อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
0-5377-3702-5
0-5373-3708
14.

เชียงใหม่
แผนที่

Google Map

459/98 ถ.เจริญเมือง ต.วัดเกตุ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
0-5330-2444-8
0-5330-2450
15.

นครสวรรค์
แผนที่

Google Map

919/118 ม.10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
0-5631-0222
0-5622-8530-1
0-5631-0598
16.

พิษณุโลก
แผนที่

Google Map

362/10-11 ม.3 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก ต.อรัญญิก
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
0-5522-0583-8
0-5522-0589
17.

เพชรบูรณ์
แผนที่

Google Map

8/10-12 ถ.สระบุรี-หล่มสัก
ต.สะเคียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
0-5674-4500 0-5674-4400
18.

ลำปาง
แผนที่

Google Map

152 ถ.ไฮเวย์ลำปาง-งาว ต.พระบาท
อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
0-5423-0893-6 0-5423-0899
19.
ขอนแก่น
แผนที่
269/64-65 ม.4 ถ.มิตรภาพ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
0-4332-4751-2
0-4332-4793
0-4332-4754
20.

นครราชสีมา
แผนที่

Google Map

1982/4-5 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
0-4426-2059
0-4426-2088
0-4426-2223
21.

มุกดาหาร
แผนที่

Google Map

70-1 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล ต.ศรีบุญเรือง
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
0-4261-4702-3
0-4261-4712-3
0-4261-4714
22.

ร้อยเอ็ด
แผนที่

Google Map

310 หมู่ที่ 16 ตำบลในเมือง
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
0-4351-6780-5 0-4351-6786
23.

อุบลราชธานี
แผนที่

Google Map

308 ถนนสุริยาตร์ ตำบลในเมือง
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
0-4526-5912-5
0-4526-5916
24.

อุดรธานี
แผนที่

Google Map

119/10 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
0-4224-8088
0-4224-2814
0-4224-3202
25.

ชุมพร
แผนที่

Google Map

53/4-5 ริมถนนชุมพร-หลังสวน ต.ขุนกระทิง
อ.เมือง จ.ชุมพร 86190
0-7753-4517-9
0-7753-4523
26.

ตรัง
แผนที่

Google Map

236/7 ถ.กันตัง ต.ทับเที่ยง
อ. เมือง จ.ตรัง 92000
0-7559-0494 - 7
0-7559-0499
27.

นครศรีธรรมราช
แผนที่

Google Map

22/68-69 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
0-7535-7097-100 0-7535-7103
28.

ภูเก็ต
แผนที่

Google Map

58/5-6 ถ.เทพกษัตรี ต.รัษฎา
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
0-7623-8667-72
0-7623-8673
29.

สุราษฎร์ธานี
แผนที่

Google Map

3/68-69 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
0-7721-7520-3
0-7721-7524
30.

หาดใหญ่
แผนที่

Google Map

41,43 ซ.10 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110
0-7434-5301-4
0-7434-5307
31.

สาขาย่อย
แพรกษา

Google Map

99/993 ม.6 ต.แพรกษา
อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ 10280
0-2130-7435
ต่อ 3651-3653
-

TIP Call Center

1736