ประกันเดินทางต่างประเทศ

 • ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม.
  ทั่วโลก พร้อมให้คำปรึกษา
  ทั้งด้านการเดินทาง และการแพทย์

 • คุ้มครองชีวิต
  อุบัติเหตุและสุขภาพ สูงสุด

  5,000,000 บาท

 • ประกันภัยแบบครอบครัว
  นอกจากดูแลตัวท่านและคู่สมรสแล้ว
  ฟรีคุ้มครองบุตร สูงสุด 2 ท่าน

保障范围 / 条件 / 保险申请表  /

ความคุ้มครอง
 • ใช้ขอวีซ่า ได้ชัวร์ (For Schengen Visa )
 • เจ็บป่วย บาดเจ็บ เสียชีวิต หายห่วงชัวร์ (Medical Expenses ,Personal Accident and Loss of Life )
 • ป่วยเดินทางไปไม่ได้ ได้คืนชัวร์ (Trip Cancellation or Postponement)
 • ไฟลท์ดีเลย์ การพลาดเที่ยวบิน หมดห่วงชัวร์ (Flight Delay , Missed Connecting Flight)
 • กระเป๋าล่าช้า หาย พัง ถูกปล้น ได้ชดเชยชัวร์ (Delay Baggage, Loss or Damage of Baggage )
 • เดินทางกลับไม่ได้ ค้มครองต่อให้ชัวร์ (Automatic Extension of Travel Period )
 • พิเศษ คุ้มครองทรัพย์สินในบ้าน อุ่นใจชัวร์ (Home Benefit )
 • ฟรีบริการให้คำปรึกษาการยื่นขอวีซ่า ทันทีหลังซื้อประกัน
 • แบบแผนครอบครัว ฟรี คุ้มครองบุตรสูงสุด 2 คน
เงื่อนไขการรับประกัน
 1. แผนประกันภัย Sliver,Gold, Emerald
  รับประกันผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 1 - 85 ปี
  Sliver,Gold and Emerald Plan for insured person aged 1 - 85 years.
 2. แผนประกันภัย Diamond และ Platinum
  รับประกันผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 1 - 75 ปี
  Diamond and Platinum Plan for insured person aged 1 - 75 years.
 3. แผนประกันภัยรายปี เดินทางไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี
  คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 180 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง
  For Annual Plan, unlimited trip is offerred
  but each trip must not exceed 180 consecutive days.        
 4. แบบแผนครอบครัว ฟรี คุ้มครองบุตรสูงสุด 2 คน
  เบี้ยประกันภัยแบบครอบครัวจะเป็น 2 เท่าของเบี้ยประกันภัยแบบรายบุคคล ฟรีความคุ้มครองสาหรับบุตรที่ร่วมเดินทาง สูงสุดไม่เกิน 2 ท่าน ในวงเงินจำกัดความรับผิด 50% ของความคุ้มครองในข้อ 1 ส่วนความคุ้มครองในข้ออื่นๆ จะได้รับผลประโยชน์ตามแผนที่ผู้เอาประกันภัยได้เลือกไว้
  ผู้เอาประกันและคู่สมรสต้องมีอายุสูงสุดไม่เกิน 75 ปี และบุตรที่ร่วมเดินทางต้องมีอายุระหว่าง 1 - 21 ปี
 5. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์
  Details of the coverage conditions are subjects to wording policy
 6. การประกันภัยนี้ไม่ค้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง สงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การก่อการร้าย และอื่นๆตามข้อยกเว้นใน เงื่อนไขกรมธรรม์
  This insurance does not cover Pre-existing medical conditions, Suicide or attempt suicide or self- inicted injury , War , Riot ,Strike, Commotion , Revolution ,Torrorism and others exclusion in wording policy

(แผน Gold, Emerald, Diamond และ Platinum สามารถยื่นขอวีซ่าได้)

Policy Wording Download >> คลิก

ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดอื่นๆ

ฝ่ายขายประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล
โทร 02-239-2200 ต่อ 2078,4135,4132,1903, 1902, 1118, 2245, 1114, 4134

ติดต่อสมัคร ผ่าน www.tipinsure.com

保障范围比较

ความคุ้มครอง / Coverages ผลประโยชน์ (บาท)
Platinum Diamond Emeraid Gold Silver
อายุ 1 -75 ปี อายุ 1 - 85 ปี
คุ้มครองชีวิต อุบัติเหตุและสุขภาพ
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ 5,000,000 3,000,000 2,000,000 2,000,000 1,000,000
การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ 5,000,000 3,000,000 2,000,000 1,500,000 500,000
การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 500,000 300,000 200,000 150,000 50,000
การรักษาพยาบาลเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับตามกฎหมายประเทศ 5,000,000 3,000,000 2,000,000 2,000,000 1,000,000
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 3,000,000 2,000,000 1,000,000 2,000,000 1,000,000
การชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
(สูงสุดไม่เกิน 20 วันต่อการเดินทางแต่ละครั้ง)

วันละ

3,000

วันละ

3,000

วันละ

2,000

วันละ

1,000

ไม่คุ้มครอง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล 200,000 100,000 50,000 50,000 ไม่คุ้มครอง
คุ้มครองทรัพย์สิน
การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในบ้าน 200,000 100,000 ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (ครบ 8 ชั่วโมงจ่าย 20%, 16 ชม. จ่ายอีก 30%, 24 ชม. จ่ายอีก 50%) สูงสุด
30,000
สูงสุด
25,000
สูงสุด
15,000
การชดเชยการสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง สูงสุดไม่เกิน (จำกัดมูลค่าสูงสุด / ชิ้น / คู่ / ชุด)  50,000
(5,000)
40,000
(5,000)
30,000
(5,000)
50,000
(2,500)
ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง 20,000 10,000 10,000 10,000
การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สินส่วนตัว รวมถึงคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คอันเนื่องจากภัยธรรมชาติ 30,000 20,000 10,000 ไม่คุ้มครอง
ความรับผิดต่อบัตรเครดิต 10,000 10,000 ไม่คุ้มครอง
การชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว (ความรับผิดส่วนแรก 1,000 บาท) 10,000 ไม่คุ้มครอง
ความคุ้มครองอุปกรณ์กอล์ฟ และโฮล-อิน-วัน 20,000
คุ้มครองความไม่สะดวกในการเดินทาง
การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง 50,000 30,000 30,000 30,000 10,000
การชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง (จ่าย 10% ทุกๆ 6 ชม. เต็ม) สูงสุดไม่เกิน 35,000 25,000 25,000 ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
การพลาดการต่อเที่ยวบิน (ตั้งแต่ 8 ชั่วโมงขึ้นไป) 10,000 5,000 5,000
ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง 50,000 30,000 30,000 30,000 10,000
ผลประโยชน์การจี้เครื่องบิน (จ่าย 5,000 บาท/ทุก 24 ชม. เต็ม) สูงสุดไม่เกิน 50,000 30,000 30,000 30,000 30,000
การขยายระยะเวลาเอาประกันภัยโดยอัตโนมัติ คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 7 วัน
的国际保险标准

有ISO 9001和ISO 27001


与领先公司的主要股东保持稳定 如

 • ptt
 • krungthai
 • ธนาคารออมสิน
certified company

在线服务

Numon愿意为您提供帮助