ร่วมงานกับทิพย และตัวแทนทิพย

ทิพยประกันภัย เปิดรับพนักงานที่พร้อมบริการด้วยใจ และตัวแทนคุณภาพร่วมเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัวเรา

 

Recruiting quality agents

Change your life to smile with Dhipaya Insurance. Success is waiting for you. Become a representative of Dhipaya is not complicated, there are just 3 steps.

  • 01 prepare documents
  • 02 Study the details of the guarantees
  • 03 Fill out an online application
International insurance standards

with ISO 9001 and ISO 27001 systems


We stand stable with major shareholders from leading companies

  • ptt
  • krungthai
  • ธนาคารออมสิน
certified company

Hello

Numon is happy to help.