นักลงทุนสัมพันธ์

ตั้งแต่ปี 2537 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 80 ล้านบาทเป็น 240 ล้านบาท และในเดือนมีนาคม 2538 คณะกรรมการบริษัท มีมติให้แปรสภาพบริษัทฯ จากรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทมหาชน

ในปี 2546 บริษัทฯ ได้รับเกียรติบัตร The Best Performance – Financials 2003 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่ได้รับคัดเลือกเข้าชิงรางวัลดังกล่าวเพียง 5 บริษัทเท่านั้น จากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด

ต่อมาปี 2561 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 600 ล้านบาท จนถึงปัจจุบัน

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

* ชื่อ
* สกุล
* เบอร์โทรติดต่อ
* อีเมล
* เรื่องที่ต้องการติดต่อ
* รายละเอียด
มาตรฐานการประกันภัยระดับสากล

ISO 9001 และ ISO 27001


มั่นคงด้วยผู้ถือหุ้นใหญ่จากบริษัทชั้นนำ

  • ptt
  • krungthai
  • ธนาคารออมสิน
certified company

สวัสดีครับ

หนุม่อนยินดีช่วยเหลือครับ