เกี่ยวกับทิพย

กว่า 72 ปี ที่ทิพยก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำการประกันวินาศภัย ความสำเร็จเกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่า Trust & Simple Trust ความแข็งแกร่งของโครงสร้างผู้ถือหุ้นและความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนนอกจากนี้เรายังมีพนักงานที่เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยระบบงานที่ทันสมัย

รางวัลความภาคภูมิใจ

มาตรฐานการประกันภัยระดับสากล

ISO 9001 และ ISO 27001


มั่นคงด้วยผู้ถือหุ้นใหญ่จากบริษัทชั้นนำ

  • ptt
  • krungthai
  • ธนาคารออมสิน
certified company

สวัสดีครับ

หนุม่อนยินดีช่วยเหลือครับ