ทิพยประกันภัย ช่วยเหลือเกษตรกร ชาวไร่สับปะรดในช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อนำไปมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

11 day ago | 12

ดร.สมพร  สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย  ช่วยเหลือเกษตกรชาวไร่สับปะรด จังหวัดระยอง  ที่ได้รับผลกระทบจากสถาการณ์โควิด – 19  ตาม “โครงการเกษตรเป็นสุข” โดยซื้อสับปะรดกว่า 2.5 ตัน เพื่อช่วยชาวไร่ระบายผลิตผลทางการเกษตร และนำมอบให้กับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นกำลังใจที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยความทุ่มเทเสียสละ  โดยมี ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหาร และ รศ.นพ.ดิลก ภิยโยทัย คณะบดีคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  รับมอบ  ทิพยประกันภัยขอส่งกำลังใจให้แก่ พี่น้องเกษตรกร แพทย์บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย รวมถึงประชาชนทุกๆท่านให้ปลอดภัย ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปได้อย่างรวดเร็ว ด้วยความห่วงใยเป็นที่สุด  

มาตรฐานการประกันภัยระดับสากล

ISO 9001 และ ISO 27001


มั่นคงด้วยผู้ถือหุ้นใหญ่จากบริษัทชั้นนำ

  • ptt
  • krungthai
  • ธนาคารออมสิน
certified company

สวัสดีครับ

หนุม่อนยินดีช่วยเหลือครับ