ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 TIP Best Drive / TIP Premium

 • เบี้ยประกันเริ่มต้น

  9,999 บาท

 • คุ้มครองชีวิต / ร่างกายของ
  บุคคลภายนอก

  10,000,000 บาท

  ต่อครั้ง

 • คุ้มครองการเสียชีวิต
  จากอุบัติเหตุ

  100,000 บาท

  ต่อคน

ความคุ้มครอง / เงื่อนไข / ใบคำขอเอาประกัน

ความคุ้มครอง

1.คุ้มครองตัวรถยนต์

 • ความเสียหายต่อตัวรถยนต์
 • รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้

2.คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

 • ความรับผิดต่อร่างกาย หรือ อนามัย
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก

3.ความคุ้มครองคนขับและผู้โดยสาร

 • อุบัติเหตุส่วนบุคคคล
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • การประกันตัวผู้ขับขี่
เงื่อนไขการรับประกัน
 • เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
ใบคำขอเอาประกัน

ซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 Online >> คลิก <<

ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดอื่นๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายประกันรถยนต์

โทร. 0-2239-2200 ต่อ 2112,2126,2128 หรือ 2129

ฝ่ายธุรกิจภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (เพื่อใช้สิทธิ กบข. หรือ ประกันสังคม)

โทร. 0-2239-2200 ต่อ 2108,2872,2932 หรือ 2930

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครอง

รายการความคุ้มครอง

รถนั่งส่วนบุคคล

รถกระบะ/บรรทุก/ปิกอัพ ไม่เกิน 3 ตัน

ซ่อมอู่
ซ่อมห้าง
ซ่อมอู่
ซ่อมห้าง
1. คุ้มครองรถยนต์
   ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ ไม่เกินทุนประกัน
   รถสูญหายหรือไฟไหม้ ไม่เกินทุนประกัน
2. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
   ความรับผิดต่อร่างกายของบุคคลภายนอก 1,000,000 / คน
10,000,000 / ครั้ง
   ความรับผิดต่อทรัพย์สินที่เสียหาย 5,000,000 / ครั้ง
3. ความคุ้มครองคนขับและผู้โดยสาร คุ้มครองสูงสุด 7คน (คนขับ 1 คน และ ผู้โดยสาร 6 คน)
   เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 200,000 / คน 300,000 / คน 100,000 / คน 200,000 / คน
   ค่ารักษาพยาบาล 200,000 / คน 300,000 / คน 100,000 / คน 200,000 / คน
   การประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 บาท 500,000 บาท 200,000 บาท 300,000 บาท
มาตรฐานการประกันภัยระดับสากล

ISO 9001 และ ISO 27001


มั่นคงด้วยผู้ถือหุ้นใหญ่จากบริษัทชั้นนำ

 • ptt
 • krungthai
 • ธนาคารออมสิน
certified company

สวัสดีครับ

หนุม่อนยินดีช่วยเหลือครับ