ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 - TIP Lady

 • ความคุ้มครองตัวรถเอาประกัน
  รถเสียหาย น้ำท่วม รถหาย ไฟไหม้
  รถชน ศัลยกรรม ฉุกเฉิน
  กระเป๋าแบรนด์เนม

 • คุ้มครองชีวิต / ร่างกายของ
  บุคคลภายนอก

  10,000,000 บาท

  ต่อครั้ง

 • คุ้มครองค่าศัลยกรรม
  จากอุบัติเหตุ

  1,000,000 บาท

  ต่อคน

ความคุ้มครอง / เงื่อนไข / ใบคำขอเอาประกัน

ความคุ้มครอง

เราให้มากกว่าประกันชั้น 1 Tip Lady ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง เพราะนอกจากจะคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ สูญหายและไฟไหม้ คุ้มครองผู้ขับขี่ ผู้โดยสารและบุคคลภายนอกแล้วยังตอบโจทย์สุภาพสตรี ที่ต้องการความปลอดภัยและการดูแลเป็นพิเศษ ตลอด 24 ชม. เพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะ

เงื่อนไขการรับประกัน
 • เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
ใบคำขอเอาประกัน
ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดอื่นๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประกันภัยรถยนต์
โทร. 0-2239-2200 ต่อ 2112, 2119, 2126, 2128-9

ฝ่ายธุรกิจภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (ใช้สิทธิกบข. หรือประกันสังคม)
โทร. 0-2239-2200 ต่อ 2108, 2872, 2932, 2930

Download เอกสารที่ใช้ในการเบิกเคลม

คลิกซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครอง

เปรียบเทียบความคุ้มครอง
คุ้มครองผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร                    ซ่อมอู่                          ซ่องห้าง

 • จำนวนผู้ขับขี่/โดยสาร               1/6 คน                         1/6 คน
 • อุบัติเหตุส่วนบุคคล              200,000 บาท                   300,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาล               200,000 บาท                   300,000 บาท
 • ประกันตัวผู้ขับขี่                300,000 บาท                   500,000 บาท

คุ้มครองบุคคลภายนอก

 • บาดเจ็บ ต่อคน         1,000,000 บาท
 • บาดเจ็บ ต่อครั้ง       10,000,000 บาท
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก  5,000,000 บาท

ความคุ้มครองพิเศษสำหรับ TIP-LADY

 • เงินชดเชยกรณีรถยนต์เข้าอู่ซ่อมและกรณีฝ่ายถูก (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและสูงสุด 3 ครั้งต่อปี) 2,000 บาท
 • คุ้มครองค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท
 • คุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวจากอุบัติเหตุและถูกโจรกรรม (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 20,000 บาท
 • บริการขับรถให้ฟรี (ระยะทาง 25 กม. ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล) 1 ครั้ง
 • รถเสียหรืออุบัติเหตุจนไม่สามารถขับต่อได้สำหรับ ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรวม 5 คน โดยเลือกรับ
  • บริการตั่วเครื่องบินชั้นประหยัด/รถไฟ/รถโดยสาร
  • บริการโรงแรมที่พักไม่เกิน 2 คืน
  • บริการรถเช่าไม่เกิน 2 วัน
 • บริการช่วยเหลืออุบัติเหตุและรถเสียฉุกเฉิน 24 ชม.ทั่วประเทศ
  • รถเสียยกรถฟรี 30 กม.
  • จั๊มแบต
  • ส่งน้ำมัน
  • ส่งกุญแจสำรอง
  • เปลี่ยนยาง
  • เงื่อนไขตามที่บริษัทฯกำหนด

คุ้มครองตัวรถเอาประกัน

 • น้ำท่วม
 • รถหาย
 • ไฟไหม้
 • รถชน
มาตรฐานการประกันภัยระดับสากล

ISO 9001 และ ISO 27001


มั่นคงด้วยผู้ถือหุ้นใหญ่จากบริษัทชั้นนำ

 • ptt
 • krungthai
 • ธนาคารออมสิน
certified company

สวัสดีครับ

หนุม่อนยินดีช่วยเหลือครับ