ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2

 • คล้ายกับประกันภัย
  ประเภท 1

 • ความรับผิดชอบต่อ
  ชีวิต/ร่างกาย
  ของบุคคลภายนอก สูงสุด

  10,000,000 บาท

  ต่อครั้ง

 • คุ้มครองการเสียชีวิต
  จากการเกิดอุบัติเหตุ

  100,000 บาท

  ต่อคน

ความคุ้มครอง / เงื่อนไข / ใบคำขอเอาประกัน

ความคุ้มครอง
 • คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัยด้วย
 • คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
 • ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล และ การประกันผู้ขับขี่
เงื่อนไขการรับประกัน
 • เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
ใบคำขอเอาประกัน
ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดอื่นๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประกันภัยรถยนต์
โทร. 0-2239-2200 ต่อ 2112, 2119, 2126, 2128-9

ฝ่ายธุรกิจภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (ใช้สิทธิกบข. หรือประกันสังคม)
โทร. 0-2239-2200 ต่อ 2108, 2872, 2932, 2930

Download เอกสารที่ใช้ในการเบิกเคลม

คลิกซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครอง

รถกระบะ/บรรทุก/ปิกอัพ ไม่เกิน 3 ตัน รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ/บรรทุก/ปิกอัพ ไม่เกิน 3 ตัน รถโดยสายไม่เกิน 15 ที่นั่ง
ความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก (คู่กรณี) 1,000,000 / คน
10,000,000 / ครั้ง
500,000 / คน
10,000,000 / ครั้ง
500,000 / คน
10,000,000 / ครั้ง
ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก (คู่กรณี)   1,000,000 / ครั้ง  
ความสูญหายและไฟไหม้ต่อตัวรถยนต์ ไม่เกินทุนประกันภัย
จำนวนผู้ได้ความคุ้มครอง
(ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร)
ผู้ขับขี่ 1 คน
ผู้โดยสาร 4 คน
ผู้ขับขี่ 1 คน
ผู้โดยสาร 1 คน
ผู้ขับขี่ 1 คน
ผู้โดยสาร 4 คน
คุ้มครองการเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ 100,000/คน
ค่ารักษาพยาบาล 50,000/คน
การประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาท
มาตรฐานการประกันภัยระดับสากล

ISO 9001 และ ISO 27001


มั่นคงด้วยผู้ถือหุ้นใหญ่จากบริษัทชั้นนำ

 • ptt
 • krungthai
 • ธนาคารออมสิน
certified company

สวัสดีครับ

หนุม่อนยินดีช่วยเหลือครับ