ประกันภัยรถยนต์คุ้มครองภัยน้ำท่วม

 • คุ้มครองความรับผิดชอบต่อชีวิต
  ร่างกาย หรืออนามัยบุคคลภายนอก
  สูงสุด

  80,000 บาท

  ต่อคน

 • คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต/ร่างกาย
  หรืออนามัยบุคคลภายนอก
  สูงสุด

  300,000 บาท

  ต่อครั้ง

 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต
  สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
  สูงสุด

  300,000 บาท

  ต่อคน

ความคุ้มครอง / เงื่อนไข / ใบคำขอเอาประกัน

ความคุ้มครอง

ปัญหารถยนต์ถูกน้ำท่วมและกรมธรรม์ไม่คุ้มครอง จะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป ทิพยประกันภัยขอเสนอกรมธรรม์ "ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองภัยน้ำท่วม" นอกจากจะให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์หลักแล้ว ยังเพิ่มความคุ้มครองภัยน้ำท่วมตามความเสียหายจริง แต่ไม่เกินทุนประกันภัยน้ำท่วมที่เลือกซื้อ ได้แก่

แผน 1 คุ้มครองภัยน้ำท่วมสูงสุดที่ 50,000 บาท
แผน 2 คุ้มครองภัยน้ำท่วมสูงสุดที่ 100,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกัน
 • รับประกันภัยรถเก๋ง, รถตู้ และรถกระบะ ส่วนบุคคล
 • ประเภทประกันภัยที่ขาย ประเภท 2, 3, 2 พลัส และ 3 พลัส
 • อายุรถที่รับประกันภัย ไม่เกิน 20 ปี
 • เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
ใบคำขอเอาประกัน
ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดอื่นๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประกันภัยรถยนต์
โทร. 0-2239-2200 ต่อ 2112, 2119, 2126, 2128-9

ฝ่ายธุรกิจภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (ใช้สิทธิกบข. หรือประกันสังคม)
โทร. 0-2239-2200 ต่อ 2108, 2872, 2932, 2930

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครอง

(1) ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยบุคคลภายนอก 1,000,000.- บาท / คน
ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยบุคคลภายนอก 1,000,000.- บาท / ครั้ง
ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1,000,000.- บาท / ครั้ง
(2) ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
ร.ย.01 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร 100,000.- บาท / คน
ร.ย.02 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล 100,000.- บาท / คน
ร.ย.03 การคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000.- บาท
มาตรฐานการประกันภัยระดับสากล

ISO 9001 และ ISO 27001


มั่นคงด้วยผู้ถือหุ้นใหญ่จากบริษัทชั้นนำ

 • ptt
 • krungthai
 • ธนาคารออมสิน
certified company

สวัสดีครับ

หนุม่อนยินดีช่วยเหลือครับ