ประกันภัย TIP PERSONAL CYBER

 • เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง

  179 บาท / ปี

 • ชดเชยสูงสุด

  100,000 บาท

 • ประกันภัยไซเบอร์ส่วนบุคคล
  ที่ให้ความคุ้มครอง นักช้อปออนไลน์
  จากการซื้อของหรือทำธุรกรรมทางออนไลน์

ความคุ้มครอง / เงื่อนไข / ใบคำขอเอาประกัน

ความคุ้มครอง
 1. การถูกโจรกรรม : การถูกโจรกรรมเงินจากบัญชีส่วนบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ จ่ายสูงสุด 100,000 บาท
 2. การถูกฉ้อโกงให้ซื้อสินค้า : การถูกฉ้อโกงจากการซื้อสินค้าออนไลน์ จ่ายสูงสุด 50,000 บาท
 3. การถูกฉ้อโกงให้ขายสินค้า : การถูกฉ้อโกงจากการขายสินค้าออนไลน์ จ่ายสูงสุด 30,000 บาท
 4. การถูกกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต : การถูกกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตความสูญเสียหรือความเสียหายต่อชื่อเสียง จ่ายสูงสุด 20,000 บาท
 5. การถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนตัว : การถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนตัวจ่ายค่าใช้ จ่ายในการฟ้องร้องสูงสุด 4,000 บาท (1,000 บาท/วัน)
 6. ระบบบ้านอัจฉริยะ Smart Home : การเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อระบบบ้านอัจฉริยะจากภัยทางอินเทอร์เน็ต จ่ายสูงสุด 5,000 บาท
 7. การกู้ข้อมูล และ/หรือ การล้างข้อมูล : การเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อข้อมูลบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จ่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ข้อมูลหรือการล้างข้อมูลสูงสุด 20,000 บาท
เงื่อนไขการรับประกัน
 1. แผนประกันภัยนี้สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 15 ปีขึ้นไป
 2. กรมธรรม์ประกันภัยสูงสุดต่อคน ไม่เกิน 2 ฉบับ
 3. ไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์
 4. กระเป๋าเงินออนไลน์ (E-Wallet) ไม่คุ้มครองสกุลเงินอื่นๆ นอกเหนือจากสกุลเงินบาท ไม่คุ้มครอง กรณีบุคคลภายนอกที่ได้รับหรือเคยได้รับอนุญาตจากผู้เอาประกันให้ รับรู้รหัสผ่าน นำบัตรชำระเงิน บัญชีธนาคารออนไลน์ (E-Banking) กระเป๋าเงินออนไลน์ (E-wallet) ไปใช้ในทางไม่สุจริต
 5. ไม่คุ้มครองความเสียหาย หลังจากบัตรชำระเงินของผู้เอาประกันสูญหาย
 6. ไม่คุ้มครองการโจรกรรมเงินในบัตรชำระเงิน บัญชีธนาคารออนไลน์ กระเป๋าเงินออนไลน์ (E-wallet) ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของสถาบันการเงิน
 7. ไม่คุ้มครองความสูญเสียจากการลงทุน การแข่งขันชิงรางวัล หรือการเสี่ยงโชค
ใบคำขอเอาประกัน

ซื้อประกัน TIP Personal Cyber Online >> คลิก << 

ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดอื่นๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โครงการขยายงานประกันภัยไซเบอร์
ศิรินภรณ์ สุขรินทร์
โทร. 0-2239-2200 ต่อ 2287
หรือ Email : [email protected]

หรือ

ธมลวรรณ เปี่ยมคุณ
โทร. 0-2239-2200 ต่อ 2892
หรือ Email : [email protected]

 

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง ทุนประกัน
TIP Online Sure TIP Digi Sure TIP ออนไลน์ Shop & Sure TIP ออนไลน์ ครบมิติ TIP Go Digital TIP Life Cyber
รายเดี่ยว ครอบครัว รายเดี่ยว ครอบครัว รายเดี่ยว ครอบครัว รายเดี่ยว ครอบครัว รายเดี่ยว ครอบครัว รายเดี่ยว ครอบครัว
การโจรกรรมเงินส่วนตัวบุคคลผ่านการเชื่อมต่อทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ / การโจรกรรมเงินทางอินเทอร์เน็ต 15,000 30,000 30,000 50,000 50,000 100,000
การทุจริตในการซื้อสินค้าผ่านการเชื่อมต่อทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 5,000 10,000 10,000 30,000 30,000 50,000
การขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต (waiting period 7 วัน) - - 10,000 30,000 - -
การถูกกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต - - - - 10,000 20,000
คุ้มครองการถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนตัวผ่านทางช่องทางออนไลน์ 2,000
(500 บาทต่อวัน)
2,000
(500 บาทต่อวัน)
2,000
(500 บาทต่อวัน)
2,000
(500 บาทต่อวัน)
4,000
(500 บาทต่อวัน)
4,000
(500 บาทต่อวัน)
ระบบบ้านอัจฉริยะ Smart Home - - - - 1,000 5,000
การกู้ข้อมูล และ / หรือการล้างข้อมูลบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ส่วนบุคคล  - - - - 10,000 20,000
วงเงินสูงสุดไม่เกิน (บาท) 15,000 30,000 30,000 60,000 30,000 - 50,000 - 50,000 100,000 100,000 200,000
เบี้ยประกันภัย (บาท / ปี) 179 450 329 750 499 - 1099 - 799 1900 1299 3000

 

มาตรฐานการประกันภัยระดับสากล

ISO 9001 และ ISO 27001


มั่นคงด้วยผู้ถือหุ้นใหญ่จากบริษัทชั้นนำ

 • ptt
 • krungthai
 • ธนาคารออมสิน
certified company

สวัสดีครับ

หนุม่อนยินดีช่วยเหลือครับ