ประกันภัยเครื่องบิน

 • คุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด
  ต่อลำตัวอากาศยาน
  และความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม

 • คุ้มครอง ภัยสงคราม
  ต่อลำตัวอากาศยาน
  ภัยอุบัติเหตุต่อนักบินและลูกเรือ

 • คุ้มครองและดูแล
  กรณีสูญเสียใบอนุญาตการบิน
  จากการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ

ความคุ้มครอง / เงื่อนไข / ใบคำขอเอาประกัน

ความคุ้มครอง

1.ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อตัวเครื่องบินที่เอาประกันภัย
        
2.ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และ/หรือ ผู้โดยสาร ที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย
        
3.ให้ความคุ้มครองการสูญเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุของนักบิน และ/หรือผู้โดยสารในขณะที่อยู่บนเครื่องบิน

เงื่อนไขการรับประกัน
 • เจ้าของเครื่องบินส่วนตัว
 • ผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศทั้งแบบประจำและไม่ประจำ
 • โรงเรียนสอนการบิน
 • สมาคมการบิน
 • ผู้ให้บริการการบริหารและจัดการเครื่องบิน
ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดอื่นๆ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันภัยเครื่องบิน

ชื่อ ตำแหน่ง โทร Email
เขมัสสิริ แอลเลียส ผู้อำนวยการฝ่าย 02-239-2296 [email protected]
คุณมณลักษณ์ เศรษฐบุตร ผู้จัดการส่วนอาวุโส 02-239-2268 [email protected]
คุณกนกกาญจน์ เหล่าลดา ผู้จัดการส่วน  02-239-2267 [email protected]
คุณวรวรรณ โรหิตเสถียร  เจ้าหน้าที่อาวุโส 02-239-2265  [email protected]
คุณธนะศักดิ์ สระโพธิกุล เจ้าหน้าที่อาวุโส 02-239-2269 [email protected]
มาตรฐานการประกันภัยระดับสากล

ISO 9001 และ ISO 27001


มั่นคงด้วยผู้ถือหุ้นใหญ่จากบริษัทชั้นนำ

 • ptt
 • krungthai
 • ธนาคารออมสิน
certified company

สวัสดีครับ

หนุม่อนยินดีช่วยเหลือครับ