การประกันภัยสำหรับผู้ให้บริการภาคพื้นดิน

  •  

ความคุ้มครอง / เงื่อนไข / ใบคำขอเอาประกัน

ความคุ้มครอง

1.ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายอันสืบเนื่องจากการให้บริการด้านการบินของผู้เอาประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกัน
  • ผู้ให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องบิน
  • ผู้ให้บริการสนามบิน หรือ เจ้าของสนามบิน
  • ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ
  • ผู้ให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน
  • ผู้ให้บริการภาคพื้นดิน เช่น การดูแลผู้โดยสาร การขนย้ายกระเป๋า หรือครัวการบิน
  • ผู้ผลิตเครื่องบินหรือผู้ผลิตชิ้นส่วน อะไหล่เครื่องบิน
ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดอื่นๆ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันภัยเครื่องบิน

ชื่อ ตำแหน่ง โทร Email
เขมัสสิริ แอลเลียส ผู้อำนวยการฝ่าย 02-239-2296 [email protected]
คุณมณลักษณ์ เศรษฐบุตร ผู้จัดการส่วนอาวุโส 02-239-2268 [email protected]
คุณกนกกาญจน์ เหล่าลดา ผู้จัดการส่วน  02-239-2267 [email protected]
คุณวรวรรณ โรหิตเสถียร  เจ้าหน้าที่อาวุโส 02-239-2265  [email protected]
คุณธนะศักดิ์ สระโพธิกุล เจ้าหน้าที่อาวุโส 02-239-2269 [email protected]
มาตรฐานการประกันภัยระดับสากล

ISO 9001 และ ISO 27001


มั่นคงด้วยผู้ถือหุ้นใหญ่จากบริษัทชั้นนำ

  • ptt
  • krungthai
  • ธนาคารออมสิน
certified company

สวัสดีครับ

หนุม่อนยินดีช่วยเหลือครับ