การประกันภัยโดรน

 •  

ความคุ้มครอง / เงื่อนไข / ใบคำขอเอาประกัน

ความคุ้มครอง
 1. ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อตัวโดรนที่เอาประกันภัย
 2. ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และ/หรือ ผู้โดยสาร ที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายอันสืบเนื่องมาจากการใช้งานโดรนที่เอาประกันภัย
 3. ให้ความคุ้มครองการการประกันตัวผู้บังคับโดรน กรณีถูกควบคุมตัวในคดีอาญาเนื่องจากการบังคับโดรนแล้วประสบอุบัติเหตุ
เงื่อนไขการรับประกัน
 1. ผู้ใช้งานโดรนเพื่อการถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว
 2. ผู้ใช้งานโดรนเพื่อการบินสำรวจหรือทำแผนที่
 3. ผู้ใช้งานโดรนเพื่อการเกษตร
 4. ผู้ผลิตโดรนหรือร้านขายโดรนที่ต้องการจัดทำประกันภัยให้กับผู้ซื้อโดรน
ใบคำขอเอาประกัน

1.ใบคำขอการประกันภัยโดรน - ฉบับย่อ       
2.ใบคำขอการประกันภัยโดรน - ฉบับเต็ม
        

ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดอื่นๆ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันภัยเครื่องบิน

ชื่อ ตำแหน่ง โทร Email
เขมัสสิริ แอลเลียส ผู้อำนวยการฝ่าย 02-239-2296 [email protected]
คุณมณลักษณ์ เศรษฐบุตร ผู้จัดการส่วนอาวุโส 02-239-2268 [email protected]
คุณกนกกาญจน์ เหล่าลดา ผู้จัดการส่วน  02-239-2267 [email protected]
คุณวรวรรณ โรหิตเสถียร  เจ้าหน้าที่อาวุโส 02-239-2265  [email protected]
คุณธนะศักดิ์ สระโพธิกุล เจ้าหน้าที่อาวุโส 02-239-2269 [email protected]
มาตรฐานการประกันภัยระดับสากล

ISO 9001 และ ISO 27001


มั่นคงด้วยผู้ถือหุ้นใหญ่จากบริษัทชั้นนำ

 • ptt
 • krungthai
 • ธนาคารออมสิน
certified company

สวัสดีครับ

หนุม่อนยินดีช่วยเหลือครับ