ประกันเดินทางในประเทศ

 • คุ้มครองชีวิต การสูญเสียอวัยวะ
  หรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ สูงสุด

  1,000,000 บาท

 • คุ้มครองการรักษาพยาบาล
  จากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ สูงสุด

  100,000 บาท

 • คุ้มครองการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษา
  พยาบาลและกลับประเทศภูมิลำเนา
  สูงสุด

  50,000 บาท

ความคุ้มครอง / เงื่อนไข / ใบคำขอเอาประกัน

ความคุ้มครอง

1. คุ้มครองการเสียชีวิต อวัยวะ การมองเห็นหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
2. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
3. การเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉูกเฉิน และการเคลื่อนย้ายกลับสู่ภูมิลำเนา

เงื่อนไขการรับประกัน
 1. สำหรับผู้ที่มีอายุ 1 - 85 ปี
 2. สำหรับผู้ที่มีอายุ 71 - 85 ปี สามารถซื้อทุนได้ไม่เกิน 500,000 บาท
 3. ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์
 4. เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด
 5. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
ใบคำขอเอาประกัน

โหลดใบคำขอเอาประกัน Domestic travel sure >> คลิ๊ก <<

ซื้อประกันเดินทาง Online >> คลิ๊ก <<

ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดอื่นๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายขายประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล
โทร 02-239-2200 ต่อ 2078,4135,4132,1903, 1902, 1118, 2245, 1114, 4134

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ (บาท)
Save
Trip
Small
Trip
Simply
Trip
Special
Trip
Smile
Trip
Superior
Trip
Smart
Trip
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ อ.บ.1 (รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย) 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 700,000 1,000,000
2. การรักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
3. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และ การเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
มาตรฐานการประกันภัยระดับสากล

ISO 9001 และ ISO 27001


มั่นคงด้วยผู้ถือหุ้นใหญ่จากบริษัทชั้นนำ

 • ptt
 • krungthai
 • ธนาคารออมสิน
certified company

สวัสดีครับ

หนุม่อนยินดีช่วยเหลือครับ