ประกันอัคคีภัย ธุรกิจขนาดย่อม (TIP Smart SME)

 • เบี้ยประกันภัยต่อปี
  รวมอากรและภาษี เริ่มต้นเพียง

  2,900 บาท

 • มีเงินทดแทนการสูญเสียรายได้
  ถึงวันละ 1,000 บาท สูงสุด

  30 วัน

 • คุ้มครองภัย
  ลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว

  การถูกโจรกรรม

ความคุ้มครอง / เงื่อนไข / ใบคำขอเอาประกัน

ความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง ทุนประกันภัยต่อปี
ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, ภัยระเบิด, ภัยจากยวดยานพาหนะ, ภัยจากอากาศยาน, ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ชดใช้ตามความเสียหายจริงแต่ไม่เกินทุนประกันภัย
ภัยน้ำท่วม 50,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ภัยแผ่นดินไหว, ภัยลมพายุ 10% ของทุนประกันภัย
ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า 50,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
เงินทดแทนการสูญเสียรายได้ วันละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 30 วัน
โจรกรรม (จร. 2) 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย (10,000 บาท/ชิ้น)
ประกันภัยกระจก 50,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 500,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย (100,000 บาท/ครั้ง)

 

ความคุ้มครองเพิ่มเติม เบี้ยประกันภัยต่อปี (บาท)
ค่าขนย้ายซากทรัพย์  ไม่เกิน 1% ของทุนประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง  ไม่เกิน 1% ของทุนประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาออกแบบ  ไม่เกิน 1% ของทุนประกันภัย

 

เงื่อนไขการรับประกัน

 

สำหรับสถานประกอบการ
สำนักงาน สถานโบว์ลิ่ง
โรงงานกรองน้ำดื่ม ร้านตัดผม, ห้องเสริมสวย
โรงงานทำช็อกโกแลต ร้านกาแฟ
สถานรับเลี้ยงเด็ก ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า (ค้าปลีก)
โรงพยาบาล ห้องอัดบันทึกเสียง
แฟลต, หอพัก ร้านซ่อมเครื่องไฟฟ้า
โรงเรียน โรงแรม, เกสเฮ้าส์
วิทยาลัย โรงงานทำสบู่
คลินิก ภัตตาคาร, ร้านอาหาร
สมาคมหรือสโมสร (ไม่รวมไนท์คลับ) ร้านค้าย่อย (ไม่มีสินค้าอันตราย)
สถานที่ออกกำลังกาย (ฟิตเนส) โรงยิม ร้านซักรีด

 

 • สถานที่เอาประกันภัยต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 เท่าน้ัน (อาคารคอนกรีต)
 • ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
 • ไม่รับประกันภัยสถานที่ประกันภัยที่อยู่ภายในห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า
 • การทำประกันภัยจะต้องทำตามมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ (Replacement Value)
 • ทุนประกันภัยขั้นต่ำ 1 ล้านบาท สูงสุด 50 ล้านบาท
 • ไม่รับประกันภัยสต๊อกสินค้าทางการเกษตร และสินค้าอันตราย เช่น ดอกไม้ไฟ ไม้ขีดไฟ ร้านขายแก๊ส สินค้าไวไฟ เป็นต้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

 

ใบคำขอเอาประกัน

โหลดใบคำขอเอาประกัน TIP Smart SME >> คลิก <<

ส่งใบคำขอมาที่
อีเมล : [email protected] และ [email protected]

แฟกซ์ : 0 2239 2049 ต่อ 2166, 2180, 2174, 2188, 2189, 2169, 2004

 

ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดอื่นๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประกันอัคคีภัย
โทร. 0 2239 2200 ต่อ 2166, 2170, 2174, 2180, 2188, 2189

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครอง

ทุนประกัน เบี้ยประกันภัยต่อปี (บาท)
1,000,000 2,999
2,000,000 4,299
3,000,000 5,599
4,000,000 6,899
5,000,000 8,199
10,000,000 14,599
20,000,000 27,499
30,000,000 40,399
50,000,000 66,199
มาตรฐานการประกันภัยระดับสากล

ISO 9001 และ ISO 27001


มั่นคงด้วยผู้ถือหุ้นใหญ่จากบริษัทชั้นนำ

 • ptt
 • krungthai
 • ธนาคารออมสิน
certified company

สวัสดีครับ

หนุม่อนยินดีช่วยเหลือครับ