วิธีการชำระเงิน

1. ชำระที่บริษัทฯ

 • เงินสด
 • เช็คธนาคาร
 • บัตรเครดิต Visa หรือ บัตร Master

2. ชำระเงินตามใบแจ้งการชำระเงินที่แนบมาพร้อมกรมธรรม์ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ที่เคาน์เตอร์ของ

 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • Tesco Lotus ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • 7-11 ทุกสาขา
 • ไปรษณีย์ไทย ทุกสาขา

3. โอนเงินผ่านธนาคารเพื่อเข้าบัญชี บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

    ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม เลขที่บัญชี   001-1-10196-8 บัญชีกระแสรายวัน
    ธนาคารกรุงไทย  สาขาถนนอโศก-ดินแดง เลขที่บัญชี   056-1-05949-7 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
    ธนาคารทหารไทย สาขาสนามเสือป่า เลขที่บัญชี   046-2-66952-4 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
    ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่  เลขที่บัญชี   001-3-11904-2  บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
    ธนาคารกรุงเทพ สาขาพระราม 9 เลขที่บัญชี   215-3-02200-5 บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

 • จัดส่งใบโอนเงินเข้าบัญชีในซองธุรกิจตอบรับ ส่งทางไปรษณีย์ พร้อมแจ้งชื่อผู้เอาประกันภัย หมายเลขกรมธรรม์ หรือ หมายเลขใบแจ้งหนี้ให้กับบริษัทฯ
 • หรือส่งแฟกซ์ 02-118-5002 พร้อมแจ้งชื่อผู้เอาประกันภัย หรือ หมายเลขใบแจ้งหนี้ให้กับบริษัทฯ  และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ    

4. โทรศัพท์นัดหมายให้พนักงานเก็บเงินไปรับเงิน ณ สถานที่ทำการในเขตกรุงเทพมหานคร

 • โดยสามารถชำระด้วยเงินสด, เช็ค, บัตรเครดิต Visa หรือ Master ได้

5. ชำระด้วยบัตรเครดิต ผ่านระบบออนไลน์

 • ชำระผ่านเว็บไซต์ TIPinsure.com  คลิกที่นี่
 • ชำระผ่าน Mobile Application "TIP Insure" โดยดาวน์โหลด Application แล้วคลิกที่เมนู "ชำระเงิน"

6. ชำระโดยตัดบัญชีผ่านบัตรเครดิต (MAIL ORDER)

7. กรณีซื้อประกันออนไลน์

 • ชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ ด้วยบัตรเครดิตวีซ่า - มาสเตอร์การ์ด ของทุกธนาคาร
 • หรือบัตรเดบิต ของธนาคารกสิกรไทย / กรุงเทพ / กรุงศรีอยุธยา / กรุงไทย
 • ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการชำระเงินทันที หลังจากทำรายการเรียบร้อยแล้ว
 • การซื้อประกันภัยผ่านระบบออนไลน์ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจากท่านได้เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

****  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักของทิพยประกันภัย 0107538000533

มาตรฐานการประกันภัยระดับสากล

ISO 9001 และ ISO 27001


มั่นคงด้วยผู้ถือหุ้นใหญ่จากบริษัทชั้นนำ

 • ptt
 • krungthai
 • ธนาคารออมสิน
certified company

สวัสดีครับ

หนุม่อนยินดีช่วยเหลือครับ