ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

ทิพยประกันภัย มีบริการดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อความสะดวกของลูกค้าทิพยประกันภัย

เลือกปี 2021

ปผว.1 ไตรมาส 1 ปี2564

ขนาด 0.57 MB

Por Phor Wor 1 Information for Q 1-2021

ขนาด 0.40 MB

ปผว.1 ไตรมาส 2 ปี2564

ขนาด 0.59 MB

Por Phor Wor 1 Information for Q 2-2021

ขนาด 0.42 MB

ปผว.1 ไตรมาส 3 ปี2564

ขนาด 0.54 MB

Por Phor Wor 1 Information for Q 3-2021

ขนาด 0.38 MB

เลือกปี 2020

ปผว.1 ไตรมาส 1 ปี2563

ขนาด 0.55 MB

Por Phor Wor 1 Information for Q 1-2020

ขนาด 0.26 MB

ปผว.1 ไตรมาส 2 ปี2563

ขนาด 0.66 MB

Por Phor Wor 1 Information for Q 2-2020

ขนาด 0.39 MB

ปผว.1 ไตรมาส 3 ปี2563

ขนาด 0.79 MB

Por Phor Wor 1 Information for Q 3-2020

ขนาด 0.51 MB

ปผว.1 รายปี2563

ขนาด 0.91 MB

Por Phor Wor 1 Annual Disclosure 2020

ขนาด 0.78 MB

เลือกปี 2019

ปผว.1 ไตรมาส 1 ปี2562

ขนาด 0.62 MB

Por Phor Wor 1 Information for Q 1-2019

ขนาด 0.34 MB

ปผว.1 ไตรมาส 2 ปี2562

ขนาด 0.35 MB

Por Phor Wor 1 Information for Q 2-2019

ขนาด 0.28 MB

ปผว.1 ไตรมาส 3 ปี2562

ขนาด 0.65 MB

Por Phor Wor 1 Information for Q 3-2019

ขนาด 0.26 MB

ปผว.1 รายปี2562

ขนาด 1.22 MB

Por Phor Wor 1 Annual Disclosure 2019

ขนาด 0.75 MB

เลือกปี 2018

ไตรมาส 1 / 31 มี.ค. 61

ขนาด 1.73 MB

ปผว.1 รายไตรมาส 1 ปี 2561

ขนาด 0.64 MB

Por Phor Wor 1 Information for Q 1-2018

ขนาด 0.39 MB

ไตรมาส 2 / 30 มิ.ย. 61

ขนาด 1.59 MB

ปผว.1 รายไตรมาส 2 ปี2561

ขนาด 0.55 MB

Por Phor Wor 1 Information for Q 2-2018

ขนาด 0.39 MB

ปผว.1 รายไตรมาส 3 ปี2561

ขนาด 0.58 MB

Por Phor Wor 1 Information for Q 3-2018

ขนาด 0.45 MB

ปผว.1 รายปี2561

ขนาด 0.84 MB

Por Phor Wor 1 Annual Disclosure 2018

ขนาด 0.82 MB

เลือกปี 2017

ไตรมาส 1 / 31 มี.ค. 60

ขนาด 0.67 MB

ไตรมาส 2 / 30 มิ.ย. 60

ขนาด 0.68 MB

ไตรมาส 3 / 30 ก.ย. 60

ขนาด 0.73 MB

สำหรับปี 31 ธ.ค. 60

ขนาด 0.71 MB

ปผว.1 รายปี

ขนาด 0.89 MB

Por Phor Wor 1 Annual Disclosure 2017

ขนาด 0.68 MB

เลือกปี 2016

ไตรมาส 1 / 31 มี.ค. 59

ขนาด 1.12 MB

ไตรมาส 2 / 30 มิ.ย. 59

ขนาด 0.25 MB

ไตรมาส 3 / 30 ก.ย. 59

ขนาด 0.74 MB

สำหรับปี 31 ธ.ค. 59

ขนาด 0.25 MB

เลือกปี 2015

ไตรมาส 1 / 31 มี.ค. 58

ขนาด 0.12 MB

ไตรมาส 2 / 30 มิ.ย. 58

ขนาด 0.28 MB

ไตรมาส 3 / 30 ก.ย. 58

ขนาด 0.28 MB

สำหรับปี 31 ธ.ค. 58

ขนาด 0.26 MB

เลือกปี 2014

ไตรมาส 1 / 31 มี.ค. 57

ขนาด 0.12 MB

ไตรมาส 2 / 30 มิ.ย. 57

ขนาด 0.13 MB

ไตรมาส 3 / 30 ก.ย. 57

ขนาด 0.12 MB

สำหรับปี 31 ธ.ค. 57

ขนาด 0.28 MB

เลือกปี 2013

ไตรมาส 1 / 31 มี.ค. 56

ขนาด 0.11 MB

ไตรมาส 2 / 30 มิ.ย. 56

ขนาด 0.11 MB

ไตรมาส 3 / 30 ก.ย. 56

ขนาด 0.11 MB

สำหรับปี 31 ธ.ค. 56

ขนาด 0.12 MB

เลือกปี 2012

ไตรมาส 1 / 31 มี.ค. 55

ขนาด 0.11 MB

ไตรมาส 2 / 30 มิ.ย. 55

ขนาด 0.11 MB

ไตรมาส 3 / 30 ก.ย. 55

ขนาด 0.12 MB

สำหรับปี 31 ธ.ค. 55

ขนาด 0.11 MB

เลือกปี 2011

ไตรมาส 1 / 31 มี.ค. 54

ขนาด 0.11 MB

ไตรมาส 2 / 30 มิ.ย. 54

ขนาด 0.13 MB

ไตรมาส 3 / 30 ก.ย. 54

ขนาด 0.12 MB

สำหรับปี 31 ธ.ค. 54

ขนาด 0.11 MB

เลือกปี 2010

ไตรมาส 1 / 31 มี.ค. 53

ขนาด 0.14 MB

ไตรมาส 2 / 30 มิ.ย. 53

ขนาด 0.12 MB

ไตรมาส 3 / 30 ก.ย. 53

ขนาด 0.19 MB

สำหรับปี 31 ธ.ค. 53

ขนาด 0.11 MB

เลือกปี 2009

ไตรมาส 1 / 31 มี.ค. 52

ขนาด 0.49 MB

ไตรมาส 2 / 30 มิ.ย. 52

ขนาด 0.48 MB

ไตรมาส 3 / 30 ก.ย. 52

ขนาด 0.12 MB

สำหรับปี / 31 ธ.ค. 52

ขนาด 0.14 MB

มาตรฐานการประกันภัยระดับสากล

ISO 9001 และ ISO 27001


มั่นคงด้วยผู้ถือหุ้นใหญ่จากบริษัทชั้นนำ

  • ptt
  • krungthai
  • ธนาคารออมสิน
certified company

สวัสดีครับ

หนุม่อนยินดีช่วยเหลือครับ