ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2+

 • เบี้ยประกันเริ่มต้น

  6,399 บาท

 • ความรับผิดชอบต่อชีวิต/ร่างกาย
  ของบุคคลภายนอก สูงสุด

  10,000,000 บาท

  ต่อครั้ง

 •    คุ้มครองการเสียชีวิต      
  จากการเกิดอุบัติเหตุ

  100,000 บาท

  ต่อคน

ความคุ้มครอง / เงื่อนไข / ใบคำขอเอาประกัน

ความคุ้มครอง
 • คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัยด้วย
 • คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์
 • คุ้มครองความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
 • ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล และ การประกันผู้ขับขี่
   
เงื่อนไขการรับประกัน
 • ชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
 • จำกัดอายุรถไม่เกิน 20 ปี
 • ไม่รับประกันรถยนต์ในกลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2 >> ตารางแบ่่งกลุ่มรถยนต์
 • เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
ใบคำขอเอาประกัน
ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดอื่นๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประกันภัยรถยนต์
โทร. 0-2239-2200 ต่อ 2112, 2119, 2126, 2128-9

ฝ่ายธุรกิจภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (ใช้สิทธิกบข. หรือประกันสังคม)
โทร. 0-2239-2200 ต่อ 2108, 2872, 2932, 2930

Download เอกสารที่ใช้ในการเบิกเคลม

คลิกซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครอง

รายการความคุ้มครอง รถยนต์นั่ง   ส่วนบุคคล        รถกระบะ/บรรทุก/ปิกอัพ ไม่เกิน 3 ตัน รถโดยสารส่วนบุคคล ไม่เกิน 15 ที่นั่ง
ความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก (คู่กรณี) 1,000,000 / คน
10,000,000 / ครั้ง
1,00,000 / คน
10,000,000 / ครั้ง
1,00,000 / คน
10,000,000 / ครั้ง
ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก (คู่กรณี) 2,500,000 / ครั้ง 2,500,000 / ครั้ง 2,500,000 / ครั้ง
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ ไม่เกินทุนประกันภัย
ความสูญหายและไฟไหม้ต่อตัวรถยนต์ ไม่เกินทุนประกันภัย
จำนวนผู้ได้ความคุ้มครอง
(ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร)
ผู้ขับขี่ 1 คน
ผู้โดยสาร 4 คน
ผู้ขับขี่ 1 คน
ผู้โดยสาร 1 คน
ผู้ขับขี่ 1 คน
ผู้โดยสาร 4 คน
คุ้มครองการเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ 100,000/คน
ค่ารักษาพยาบาล 100,000/คน
การประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาท

**ความคุ้มครอง Package สบายกระเป๋า 

มาตรฐานการประกันภัยระดับสากล

ISO 9001 และ ISO 27001


มั่นคงด้วยผู้ถือหุ้นใหญ่จากบริษัทชั้นนำ

 • ptt
 • krungthai
 • ธนาคารออมสิน
certified company

สวัสดีครับ

หนุม่อนยินดีช่วยเหลือครับ