ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3

 • เบี้ยประกันเริ่มต้น

  1,899 บาท

 • ความรับผิดต่อ
  ชีวิต/ร่างกาย
  บุคคลภายนอก สูงสุด

  10,000,000 บาท

  ต่อครั้ง

 • คุ้มครองการเสียชีวิต
  จากการเกิดอุบัติเหตุ

  100,000 บาท

  ต่อคน

ความคุ้มครอง / เงื่อนไข / ใบคำขอเอาประกัน

ความคุ้มครอง
 • คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัยด้วย
 • คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล และ การประกันผู้ขับขี่
เงื่อนไขการรับประกัน
 • เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
ใบคำขอเอาประกัน
ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดอื่นๆ

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประกันภัยรถยนต์
  โทร. 0-2239-2200 ต่อ 2112, 2119, 2126, 2128-9

  หรือซื้อ ประกันรถยนต์ 3พลัส ที่ www.tipinsure.com

  ฝ่ายธุรกิจภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (ใช้สิทธิกบข. หรือประกันสังคม)
  โทร. 0-2239-2200 ต่อ 2108, 2872, 2932, 2930

  คลิกซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครอง

รายการความคุ้มครอง  รถยนต์นั่งส่วนบุคคล  รถกระบะ/บรรทุก/ปิกอัพ ไม่เกิน 3 ตัน รถโดยสายส่วนบุคคล
ไม่เกิน 15 ที่นั่ง
ความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก (คู่กรณี) 500,000 / คน
10,000,000 / ครั้ง
500,000 / คน
10,000,000 / ครั้ง
500,000 / คน
10,000,000 / ครั้ง
ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก (คู่กรณี) 1,000,000 / ครั้ง 1,000,000 / ครั้ง 1,000,000 / ครั้ง
จำนวนผู้ได้ความคุ้มครอง
(ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร)
ผู้ขับขี่ 1 คน
ผู้โดยสาร 4 คน
ผู้ขับขี่ 1 คน
ผู้โดยสาร 2 คน
ผู้ขับขี่ 1 คน
ผู้โดยสาร 11 คน
คุ้มครองการเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ 100,000 / คน
ค่ารักษาพยาบาล 100,000 / คน
การประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาท

** ความคุ้มครอง Package Standard 

มาตรฐานการประกันภัยระดับสากล

ISO 9001 และ ISO 27001


มั่นคงด้วยผู้ถือหุ้นใหญ่จากบริษัทชั้นนำ

 • ptt
 • krungthai
 • ธนาคารออมสิน
certified company

สวัสดีครับ

หนุม่อนยินดีช่วยเหลือครับ