นายสมใจนึก เองตระกูล

ประธานกรรมการ

กรรมการ และ ผู้บริหาร

กรรมการ และ ผู้บริหารมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อน และ การออกนโยบายของบริษัท

"เราทำงานด้วยใจเพื่อประโยชน์ของทุกคน"

คณะกรรมการ

คณะผู้บริหาร

มาตรฐานการประกันภัยระดับสากล

ISO 9001 และ ISO 27001


มั่นคงด้วยผู้ถือหุ้นใหญ่จากบริษัทชั้นนำ

  • ptt
  • krungthai
  • ธนาคารออมสิน
certified company

สวัสดีครับ

หนุม่อนยินดีช่วยเหลือครับ