ทำไมเราจึงควรทำประกันภัยรถยนต์ ?

ปัจจุบันรถยนต์เป็นพาหนะที่ใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นที่นิยมเนื่องจากมีความสะดวกและมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากขึ้นในทุกปี การทำประกันภัยรถยนต์ จะทำให้สามารถคุ้มครองรถยนต์ ทรัพย์สินและบุคคลในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งความคุ้มครองจะแตกต่างกันออกไปตามแผนประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์ มีกี่ประเภทอะไรบ้าง ?

ประกันรถยนต์ในประเทศไทยนั้นมีสองประเภทหลักๆ  คือประกันรถยนต์ภาคบังคับ และประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ ซึ่งประกันรถยนต์ภาคบังคับ ก็คือ สิ่งที่เรารู้จักกันในนาม พรบ.รถยนต์ ซึ่งจะคุ้มครองบุคคลที่สามเป็นหลักนั่นเอง หากไม่ทำจะเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ส่วนประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ เราสามารถทำหรือไม่ทำก็ได้ แต่ความจริงแล้ว เราก็ควรทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ เพื่อคุ้มครองรถยนต์ คนในครอบครัว รวมไปถึงบุคคลภายนอกในกรณีที่มีการเฉี่ยวชนนั่นเอง 

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ แบ่งออกกี่ประเภท ?
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ แบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก ดังนี้

  1. การประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
  2. การประกันภัยรถยนต์ประเภท 2
  3. การประกันภัยรถยนต์ประเภท 3
  4. การประกันภัยรถยนต์ประเภท 5

เปรียบเทียบความคุ้มครองประกันรถยนต์

หมวดความคุ้มครอง        รถยนต์นั่งส่วนบุคคล        รถกระบะ/บรรทุก/ปิกอัพ
ไม่เกิน 3 ตัน        รถโดยสารไม่เกิน 15 ที่นั่ง

ความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.
- บาดเจ็บ
- เสียชีวิต

ความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก (คู่กรณี)

ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก (คู่กรณี)

ความเสียหายต่อตัวรถยนต์

ความสูญหายและไฟไหม้ต่อตัวรถยนต์
 
จำนวนผู้ได้ความคุ้มครอง
(ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร)

  • ผู้ขับขี่ x คน
  • ผู้โดยสาร x คน

คุ้มครองการเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ

ค่ารักษาพยาบาล

การประกันตัวผู้ขับขี่

 

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันภัยรถยนต์
ความรับผิดชอบบุคคลภายนอก ความเสียหายที่เกิดกับรถที่เอาประกันภัย
ทรัพย์สิน ชีวิต/ร่างกาย สูญหาย/ไฟไหม้ สาเหตุอื่น
ประเภท 1
ประเภท 2  
ประเภท 3    
ประเภท 2+ ✔*
ประเภท 3+   ✔*

หมายเหตุ :

บริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายเฉพาะกรณีที่รถของผู้เอาประกันภัยชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
การประกันภัยทั้ง5 ประเภท จะได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล และการประกันผู้ขับขี่ (แปล)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ประกันรถยนต์ชั้น 1 ได้ที่ ฝ่ายประกันภัยรถยนต์
โทร. 0-2239-2200 ต่อ 2112, 2119, 2126, 2128-9

มาตรฐานการประกันภัยระดับสากล

ISO 9001 และ ISO 27001


มั่นคงด้วยผู้ถือหุ้นใหญ่จากบริษัทชั้นนำ

  • ptt
  • krungthai
  • ธนาคารออมสิน
certified company

สวัสดีครับ

หนุม่อนยินดีช่วยเหลือครับ